ELA pomáhá finančním ředitelům

Pozitivně koordinovat chod finančního systému organizace a zajišťovat efektivnost hospodaření společnosti v oblasti lidských zdrojů

Hlídat a dodržovat hospodářský plán, P/L a finanční rozpočet organizace v součinnosti s ostatními celky a personální politikou organizace

s

Řešit rizikové trendy ve společnosti a nastavovat opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci

g

V rámci vedení, motivace a zvyšování výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace

Dlouhodobé výsledky ELA

Dodržování

hospodářského plánu a finančního rozpočtu

koordinace

chodu finančního systému

Zvyšuje

razantně výkon pracovníků

Zvýšení efektivnosti

hospodaření v oblasti HR

S čím pomáháme vašim zaměstnancům?

Vztahy a psychika

Partnerské problémy, mezilidské konflikty, psychické vyhoření, nevěra, kyberšikana, závislosti, sexuologie, rozvody, výživné, majetkové vyrovnání…

Zdraví

Trvalé následky úrazů, psychické poruchy, duševní stabilita, chronické onemocnění, zdravotní problémy, životospráva, sportovní plány…

Finance

Problémy s nákupen na internetu, hypotéky, pojištění, změna banky, sociální dávky, refinancování, úrpora, rodinné finance…

Právo

Majetkové spory, exekuce, insolvence, dědictví, reklamace, revize smluv, pronájem/prodej/nákup nemovistosti,  závěť, rozvody…

Konkrétní příklady

N

Konsolidace 5 půjček

Davidovi jsme úspěšně pomohli vyřešit konsolidaci 5 půjček. David tak dostal lepší podmínky na splácení svých závazků.

N

Vyřešení šikany dítěte

Evinu dceru ve škole šikanovali. Naši odborníci Evě pomohli a poradili jí nejlepší možný postup, jak by měla situaci řešit.

N

Rozvod partnerů

Martina se bála rozvodu a naše psychická i právní pomoc jí s celým procesem pomohla.

N

Trvalá redukce váhy

Petr už se necítil být pro svou manželku atraktivní a tak využil služby našich specialistů. V osobním životě se tak cítí lépe.

Jak to funguje?

1. Zaměstnanec se nám ozve

Váš zaměstnanec zavolá na anonymní ELA linku nebo pošle e-mail, kde popíše svůj problém.

2. TÝMY ELA SE UJMOU JEHO PROBLÉMŮ

Týmy ELA převezmou útrapy, stres a problémy vašich zaměstnanců, které jim nese každodenní život.

3. ELA POMÁHÁ ZAMĚSTNANCŮM I FIRMĚ

Řešením každodenních životních problémů vašich zaměstnanců a jejich rodin zvýšíme jejich výkonnost, stabilitu, motivovanost, loajalitu, angažovanost, snížíme jejich chybovost či absence.

Certifikace ,,HUMANE EMPLOYER“

Jsou zaměstnavatelé. A pak jsou zaměstnavatelé, kterým jde o lidi. Společnosti a organizace, které pro své zaměstnance využívají plný rozsah služeb ELA,
získávají certifikát Humane Employer – Humánní zaměstnavatel.

EMPLOYER BRANDING

Na webu, v tištěných materiálech nebo v pracovních inzerátech se všichni humánní zaměstnavatelém mohou prezentovat grafickým odznakem a certifikátem.