ELA přináší úspěch ve Vaší pozici u nadřízených i kolegů

Vztahy, zdraví a ekonomická stabilita zaměstnanců a jejich rodin, mají zásadní vliv na výsledky firmy. Na základě zkušeností mnoha manažerů, působících na různých pozicích v celé řadě firem a organizací různých velikostí a z různých segmentů, jsme vytvořili unikátní asistenční ekosystém ELA.

Ela je unikátní ucelený systém řešení:
N

Vytvořený vámi, klíčovými manažery firem

N

Pro řešení a předcházení konfliktům na pracovišti

N

Pro manažery, přemýšlející o zaměstnancích jinak

N

Pro manažery, kterým záleží na výsledcích firmy

N

Zajišťující splnění cílů Vašeho oddělení

N

Pro řešení problémů firmy, manažerů a zaměstnanců

N

Zajišťující vyřešení vašich soukromých problémů

,,HUMANE EMPLOYER“

Zajistěte vaší společnosti prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“

vyberte prosím pozici ve vaší firmě

Icon 1
CEO
Icon 2
CFO
Icon 3
Výrobní ředitel
Icon 4
CSO
Icon 5
Zaměstnanec
Icon 6
HR

Až o 26 % snížení absencí

díky preventivnímu asistenčnímu ekosystému ELA

Až o 31 % snížení fluktuace

zaměstnanci si uvědomují přínosy ELA pro sebe a svoji rodinu

Zvýšení výkonu zaměstnanců

vyřešení problému díky ELA zvyšuje výkonnost zaměstnanců

Zlepšení vztahů na pracovišti

prevence a řešení konfliktů na pracovišti díky ELA

Ucelený systém péče ELA chrání vaše investice do zaměstnanců

Díky více než desetileté spolupráci našich odborníků s vedením i zaměstnanci velkých i malých společností je systém ELA klíčovým řešením pro každou firmu.

ELA účinně předchází a řeší problémy firmy, jejích manažerů i zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. “Víme, že fyzické, duševní a ekonomické zdraví zaměstnanců mají přímý vliv na výsledky firmy a tím výrazně napomáhají k rozvoji a konkurenceschopnosti firem“, vysvětluje Lenka Vacková, generální ředitelka ELA – Employer Life Assistant.

Asistenční ekosystém ELA vznikl za pomoci špičkových odborníků ELA a díky zkušenostem mnoha vrcholových manažerů, působících na různých pozicích v celé řadě firem a organizací různých velikostí a z různých segmentů. “Díky dlouholeté spolupráci s mnoha top manažery z řad CEO, HRD, CFO, CSO, výrobními manažery a dalšími manažery z různých oddělení, se nám daří systém ELA stále rozšiřovat a zkvalitňovat a tím stále lépe chránit investice firem a organizací do svých zaměstnanců,” vysvětluje Petr Kadidlo, generální ředitel ELA – Employer Life Assistant.

ELA tak pomáhá manažerům dosáhnout snadněji jejich stanovených úkolů, vizí, i splnění cílů jejich týmů. Organizace, využívající unikátní ekosystém ELA, získává navíc prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

Co uděláme pro vaši firmu?

Zajištění vaší konkurenční výhody

Psychické a fyzické zdraví zaměstnanců je nezbytnou součástí firemní strategie. Díky ELA získá vaše oragnizace konkurenční výhodupro vaše zaměstnance vám pomůžeme zajistit konkurenceschopnost, funkčnost a profitabilitu organizace.

Větší spokojenost, nižší ztráty

Zlepšením fyzické a psychické spokojenosti zaměstnanců se zvýší jejich výkonnosti, stabilita, využití pracovní doby, motivovanost. Sníží se množství chyb, úrazovost, absence, nemocnost, fluktuace včetně případných finančních ztrát.
r

Řešení nebezpečných trendů

Díky programům ELA dokážeme nejen hlídat ale i řešit nebezpečné trendy mezi zaměstnanci či situace ve vaší firmě nebezpečných situací – např. potenciální fraud, stávka, hromadná nespokojenost zaměstnanců atd.

Péče, vzdělávání, stabilita, certifikát

Péči zaměstnavatele o své zaměstnance, který má certifikaci “Humane Employer”, ocení nejen stávající, ale také noví zaměstnaci a jejich rodiny. Stejně tak ocení vaše společnost další aktivity ELA jako jsou specializovaná školení a worschopy.

ELA mluví lidskou řečí k majitelům, manažerům i zaměstnancům.

Vy i vaši zaměstnanci a jejich rodiny, na své pracovní i životní problémy nejste díky ELA nikdy sami. Víme, že rady běžných odborníků, ať jsou to lékaři, právníci, psychologové či finanční a další odborníci, mohou občas znít jako z jiného světa.

Špičkoví ELA odborníci mluví vstřícně a trpělivě, tak, aby každý jejich sdělení i rady pochopil. Systém ELA je zcela bezlimitní a uživatelé mohou klást specifické otázky tak dlouho a tak často, dokud na ně nedostanou odpovědi, kterým rozumí. Díky tomu se nám daří pozitivně ovlivňovat a zlepšovat životy manažerů a zaměstnanců velkých, středních i malých firem či organizací napříč všemi obory, od předních korporací po malé rodinné firmy, neziskové organizace a další.

„Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.“

- JUDr. Martin Polach

Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

Přečíst celou recenzi

„Služby, poskytované v rámci ELA našim zaměstnancům, pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě, což je další vysoká přidaná hodnota poskytované služby.“

- Mgr. Iva Bursová

Ředitelka lidských zdrojů Iveco Czech Republic, a.s.

Přečíst celou recenzi

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život. “

- Jitka Schmiedova

General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

Přečíst celou recenzi

Příklady firem, kde se o zaměstnance stará ELA

Napsali o NÁS