Vítejte ve světě ELA

Ucelený ekosystém ELA přináší úspěch manažerům u nadřízených i kolegů

Každý zaměstnavatel nastavuje spolupráci s ELA dle svých potřeb a interních předpisů organizace, kde jsou stanoveny konkrétní postupy předcházení a eliminace stresu zaměstnanců a obecně ochrany zdraví zaměstnanců naplňuje svoji zákonnou povinnost vyplývající z platné legislativy. Obsah i rozsah vnitřní směrnice stanoví zaměstnavatel dle svých potřeb a v zájmu zachování maximální bezpečnosti a prevence duševního a fyzického zdraví zaměstnanců a u některých společností i v rámci prevence obecného ohrožení.

ELA komplexně, prostřednictvím odborného koordinátora v rámci prevence řeší to nejdůležitější v životech vašich zaměstnanců, díky čemuž výrazně zlepšuje jejich psychické zdraví, výkonnost v práci a zlepšuje výsledky firmy – anonymně, diskrétně, kvalifikovaně a bezlimitně. Na základě zkušeností manažerů, působících na různých pozicích v řadě firem a organizací rozdílných velikostí ze všech oborů, jsme vytvořili unikátní asistenční ekosystém ELA, který šetří čas nejen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům.

Kliknutím na vybranou ikonu vlevo zjistíte, jak pomůže ELA právě vám.

Zajistěte vaší společnosti prestižní certifikaci
,,HUMANE EMPLOYER“

Přínosy ELA pro vás
Přínosy ELA pro vás

Snížení absencí a fluktuace

Ochrana duševního zdraví

Zvýšení výkonu zaměstnanců

Zlepšení vztahů na pracovišti

Chráníme vaše investice do zaměstnanců

Díky více než desetileté spolupráci našich odborníků s vedením i zaměstnanci velkých i malých společností je ekosystém ELA klíčovým řešením pro každou firmu.

ELA je unikátní ucelený ekosystém

pro řešení a předcházení konfliktů na pracovišti
pro manažery, kterým záleží na výsledcích firmy
pro řešení problémů firmy, manažerů a zaměstnanců
pro manažery, přemýšlející o zaměstnancích jinak
zajišťující splnění cílů vašeho oddělení
zajišťující vyřešení vašich soukromých problémů

Další přínosy ekosystému ELA

v rámci vašich legislativních a zákonných povinností

Due diligence

BOZP

Certifikát Humane Employer

Etický kodex

Kdo jsme…

a co nás vedlo k vytvoření uceleného asistenčního ekosystému ELA

Petr Kadidlo

generální ředitel ELA
– Employer Life Assistant.

„Díky dlouholeté spolupráci s mnoha top manažery z řad CEO, HRD, CFO, CSO, výrobními manažery a dalšími manažery z různých oddělení, se nám daří systém ELA rozšiřovat a zkvalitňovat a tím stále lépe chránit investice firem a organizací do svých zaměstnanců.“

Lenka Vacková

generální ředitelka ELA
– Employer Life Assistant.

„Víme, že fyzické, duševní a ekonomické zdraví zaměstnanců má přímý vliv na výsledky firmy a tím výrazně napomáhá k rozvoji a konkurenceschopnosti firem.“

Přinášíme úspěch a náskok před konkurencí

Zajistíme vám lepší výsledky

ELA radikálně u vašich zaměstnanců zvýší reálnou výkonnost, stabilitu, využití pracovní doby, motivovanost, angažovanost a sníží chybovost, úrazovost, absence, nemocnost a fluktuaci. To vše zlepšuje P/L vaší organizace a díky tomu snižuje i každodenní finanční ztráty.

Zajistíme stabilitu, spokojenost a vzdělávání zaměstnanců

Jsme si vědomi toho, že každodenní překážky a potíže spolu často úzce souvisí a je třeba je řešit jako celek. ELA proto pomáhá zaměstnancům s pracovními, právními i finanční záležitostmi, ale také se zdravotními a psychickými obtížemi. Spojí zaměstnance s příslušnými odborníky a tím šetří čas jak jim, tak i zaměstnavatelům. Ekosystém ELA navíc může využívat i kdokoliv z rodiny zaměstnance.

Ošetříme vaši bezpečnost

ELA vám ohlídá nebezpečné trendy mezi zaměstnanci a ošetří situace, které kvůli jejich nespokojenosti mohou vaši organizaci vážně ohrozit – např. potenciální fraud, stávky, hromadná nespokojenost zaměstnanců, šikana, mobbing, bossing atd. Zároveň pomáhá manažerům naplňovat BOZP.

Přinášíme vám employer branding

S ELA získáváte prestižní certifikaci “Humane Employer”, která je vstupenkou do klubu elitních, 
next-gen humánních zaměstnavatelů. Staňte se lídrem pracovního trhu – staňte se „Humane Employer“.

Co říkají o ELA přední manažeři

Organizace využívající unikátní ekosystém ELA získává navíc prestižní certifikaci HUMANE EMPLOYER, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

„Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.“

Judr. Martin Polach
Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život.“

Jitka Schmiedova
General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

„Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití.“

Mgr. Iva Bursová
ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

„Službu ELA považuji za chytré a účinné řešení pracovních i osobních problémů. Vyřešený problém, či odborná pomoc se rovná zaměstnanec, který se soustředí na práci. ELA je nástrojem, který zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.“

Mgr. Zita Václavíková
HR konzultant

Každý zaměstnavatel, který chce podporovat své zaměstnance nejenom v pracovní oblasti je ELA skvělým nástrojem a příležitostí jak projevit, že na zaměstnancích a jejich spokojenosti opravdu záleží.“

Stanislava Praženicová
HR manager
United Energy, a.s.

„Díky ELA mám pocit, že pro naše zaměstnance děláme maximum, a to nad rámec zákonných povinností i mimo jejich pracovní život. Díky službám ELA se ulevilo mnoha našim zaměstnancům.“

Silvie Brozdová
C&B & HR Operations Manager
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Co říkají o ELA přední manažeři

Organizace, využívající unikátní ekosystém ELA, získává navíc prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život. “

Jitka Schmiedova
General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

“Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.”

Judr. Martin Polach
Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Službu ELA považuji za chytré a účinné řešení pracovních i osobních problémů. Vyřešený problém, či odborná pomoc se rovná zaměstnanec, který se soustředí na práci. ELA je nástrojem, který zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.“

Mgr. Zita Václavíková
HR konzultant

“Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití

Mgr. Iva Bursová
ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

Každý zaměstnavatel který chce podporovat své zaměstnance nejenom v pracovní oblasti je ELA skvělým nástrojem a příležitostí jak projevit, že na zaměstnancích a jejich spokojenosti opravdu záleží.“

Stanislava Praženicová
HR manager
United Energy, a.s.

„Díky ELA asistenci mám pocit, že pro naše zaměstnance děláme maximum, a to nad rámec zákonných povinností a také i mimo jejich pracovní život. Díky službám ELA se ulevilo mnoha našim zaměstnancům, některým méně, jiným více.“

Silvie Brozdová
C&B & HR Operations Manager
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Aktuality & Zajímavosti

Objevte s ELA nejnovější trendy týkající se nejen vaší profese. Zajímavé články i tipy pravidelně publikujeme na našem blogu.

Napsali o nás

Reference