Domů » Jaký je náš příběh?

Jaký je náš příběh?

ELA je takové moje a Petrovo dítě. A víte, jak to mají nadšení rodiče – dokáží o svém dítěti povídat hodiny a hodiny. Ale to už o nás naši klienti vědí.

Nápad pomáhat

Nad přípravou uceleného programu ochrany a péče o zaměstnance, jsem se potkala s Petrem Kadidlem před deseti lety. Petr měl zkušenosti z manažerských pozic v korporátu a já z provozu firmy. Během své praxe jsem měla příležitost komunikovat s lidmi na všech úrovních pracovního procesu – se zaměstnanci výroby a logistiky, s prodejci, manažery, účetními, ale i s majiteli společností a důležitými klienty. Naučila jsem se stavět týmy pro rychlý rozvoj a expanzi do zahraničí, nastavovat vztahy s dodavateli a hlavně komunikovat. Po patnácti letech ve vedení velké výrobní společnosti jsem nabyla přesvědčení, že hlavním pilířem pro úspěch a zdravou ekonomiku každé firmy jsou dobře fungující zaměstnanci.

Jak to začalo

Požádali jsme o spolupráci celou řadu manažerů, abychom získali všechny informace o jejich problémech, úkolech a hlavních cílech. Na základě těchto dat jsme upustili z původního Petrova záměru založit v ČR asistenční linku po vzoru korporátů. Zjistili jsme, že tyto asistenční linky nejsou řešením. Neprospívají firmám ani zaměstnancům a jsou jen černou dírou na finance.

Hledání odborníků

První týmy zkušených odborníků jsme sestavili z řad psychologů, právníků, lékařů a výživových poradců. Na finanční problémy jsme sehnali spolehlivé, nezávislé a zkušené odborníky. Nechtěli jsme makléře, kteří by zaměstnance mohli ovlivňovat za účelem vlastních provizí. Bylo nutné najít úzce specializované experty z mnoha odvětví a pokrýt celou škálu problémů – od sociálních dávek a zadlužení, přes energie, investice, hypotéky, pojistky… Abychom mohli dodávat klientům/firmám ošetřené a fungující zaměstnance, museli jsme sestavit ucelené týmy odborníků různých specializací, kteří navzájem spolupracují a řeší problémy zaměstnanců synergicky. Další potřebnou službou se ukázala být rodinná i firemní mediace. Při vzniku konfliktů na pracovišti, vyřeší problém externí mediátor. Zároveň pomůže dle veškerých HR compliance procesů vše zdokumentovat. Firma ušetří peníze a čas na hledání, nábor a zaškolování nových zaměstnanců.

Nezbytná krizová linka

Pro eliminaci tragických událostí v rodinách zaměstnanců jsme založili krizovou linku. V první linii jsou školení krizoví interventi, většinou psychologové (nejen operátoři call centra). Jsou to oni, kdo řeší pokusy o sebevraždu, panické ataky a těžké duševní stavy. Také hned sestaví tým specialistů, který je nutný, aby volajícího dostali co nejdříve do maximálně možného funkčního stavu. U jiných problémů zase často nestačí jeden odborník. Je nutná souhra a spolupráce více specialistů najednou nebo postupně. To je velkým nedostatkem asistenčních linek zahraničních korporátů, které mají stanovené limity na využití služby uživatelem. Aby asistenční služba plnila skutečně svůj účel, nemůže mít jakékoli omezení. Každý problém a každý zaměstnanec potřebuje jinou péči. Někdy více času, jindy více odborníků. Často má také volající více problémů najednou.

Plno emocí a tisíce lidských příběhů

Jak přibývali klienti, měnila se struktura zaměstnanců. Přicházely jiné a nové problémy s nimiž se na nás zaměstnanci firem obraceli. Museli jsme reagovat, ale potřební odborníci nebyli v ČR k dispozici. Přesvědčili jsme proto naše odborníky a nechali je vyškolit v zahraničí. Díky ELA se tak běžní zaměstnanci dostávají k odborníkům, které by neměli šanci jinak využívat. Celá služba má vedle ekonomického přínosu pro zaměstnavatele též obrovský lidský rozměr.

HUMANE EMPLOYER

Navázali jsme spolupráci se společnostmi, kterým nejsou jejich zaměstnanci lhostejní a které se o své lidi starají. Chovají se rovně ke všem zaměstnancům a pomáhají jim a jejich rodinám v nelehkých životních situacích. Zkrátka uvažují o zaměstnancích pokrokově a jinak. Tyto společnosti si zaslouží zviditelnit, a tak vznikla značka pod ochrannou známkou. Název certifikace HUMANE EMPLOYER je jasným signálem nejen pro zaměstnance, ale hlavně pro pracovní trh.

“Víme, že fyzické, duševní a ekonomické zdraví zaměstnanců má přímý vliv na výsledky firmy a tím výrazně napomáhá k rozvoji a konkurenceschopnosti firem“

Pomáháme i nad rámec ELA

Protože jsme s těžkými osudy a smutnými příběhy v ELA v denním kontaktu, cítili jsme potřebu pomáhat ještě více. Začali jsme tam, kde nám to dává největší smysl – maminkám samoživitelkám, rodinám s postiženými dětmi, domovům pro seniory. Díky naprosté anonymitě služeb ELA se dlouhodobě setkáváme s problematikou domácího násilí. Bohužel, neexistuje klient, kde bychom takový problém neřešili hned mezi prvními deseti. Tato smutná zkušenost nás vedla k rozhodnutí přijmout nabídku nadace VIZE 97, Dagmar a Václava Havlových. Stali jsme se odborných garantem a hlavním partnerem jejich nového projektu. Role nelehká a velmi náročná – jak finančně, tak pro náš tým odborníků. Hlavním důvodem je přístup lidí i státu k problému domácího násilí.

Petr ani já neděláme nic jen tak na oko a snažíme se dělat věci s přesahem. Doufáme, že se nám díky podpoře firem i jednotlivců podaří velké změny i v tomto směru. Věříme, že jak nejsou díky ELA vaši zaměstnanci na své problémy sami, nebudeme sami ani my na tuto celospolečensky závažnou problematiku.

Závěrem

Služby ELA jsou rozsáhlé a neustále se rozvíjí. v současné době se ELA odborníci ze všech oblastí věnují prevenci. Předcházíme dlouhodobým absencím, nemocem, kolapsům, konfliktům, fluktuaci, exekucím a celé řadě jiných problémů.

Jsme si vědomi, že je ELA skvělá díky naším úžasným odborníkům, protože ti stojí za jejím rozvojem a dokonalostí. Bez nich by podněty manažerů a naše vize zůstaly nenaplněny. Náš tým je obrovský a já jsem ráda za každého člena v naší ELA rodině.

Lenka Vacková

Co-Founder & CEO

Petr Kadidlo

Co-Founder & CEO