Ochrana soukromí

Osobní údaje

Webové stránky www.elassistant.com (dále jen jako „Stránky“) vlastní společnost LIN&Partners s.r.o., společnost zřízená a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00, Praha 1, Česká republika (dále jen „ELA“). Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností LIN&Partners s.r.o., ovládajícími společnost LIN&Partners s.r.o., ovládanými společně se společností LIN&Partners s.r.o. či jinak spojenými se společností LIN&Partners s.r.o. (dále jen Přidružené společnosti“ a „Stránky Přidružených společností).

V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti LIN&Partners s.r.o. své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností LIN&Partners s.r.o. získá společnost LIN&Partners s.r.o. z povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je společnost LIN&Partners s.r.o. nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi. Je-li vaše komunikace, jež byla doručena společnosti LIN&Partners s.r.o., s ohledem na její obsah určena některé z Přidružených společností, pak společnost LIN&Partners s.r.o. není povinna předat tuto komunikaci příslušné Přidružené společnosti; společnost LIN&Partners s.r.o. Vám v takovém případě může (avšak není povinna) zprostředkovat kontaktní údaje vztahující se k příslušné Přidružené společnosti, abyste ji mohl/a kontaktovat napřímo.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Stránky ukládají na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto Stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti – více informací naleznete na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Stránky Přidružených společností

Navštívíte-li Stránky Přidružených společností, věnujte, prosím, pozornost případnému odlišnému pojetí ochrany soukromí, zejména jedná-li se o Přidružené společnosti sídlící mimo Evropskou unii.

Osobní údaje zájemců o zaměstnání

Máte-li zájem o zaměstnání ve společnosti LIN&Partners s.r.o. a hodláte-li v této souvislosti poskytnout své osobní údaje, využijte, prosím, rozhraní k tomu určené pod odkazem „Kariéra“ umístěné v rámci Stránek, a věnujte, prosím, náležitou pozornost podmínkám užívání a ochrany Vašich osobních údajů, které jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Kontakt

V případě dotazů či podnětů ohledně ochrany soukromí při používání Stránek je možné se obracet na adresu info@elassistant.com.