BOZP

ELA – konzultační služba za účelem prevence rizik a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, včetně prevence psychosociálních rizik, stresu a zvýšení pracovní pohody zaměstnanců.

Více

Konzultace jsou poskytovány v oblastech, kde se prolíná odpovědnost zaměstnavatele za vhodné pracovní podmínky se soukromím zaměstnance, a to s cílem maximalizovat pracovní pohodu a minimalizovat negativní události či skutečnosti, které mohou mít dopad na kvalitu pracovního života zaměstnance a na plnění jeho pracovních povinností.
ELA – povinná součást BOZP ošetření organizace v souladu s pravidly bezpečného prostředí s cílem omezení působení negativních vlivů práce na zdraví zaměstnanců, v rámci bezpečnosti ochrany zdraví při práci, prevence psychosociálních rizik, prevence důsledku stresu, psychického a fyzického vypětí a prevence syndromu vyhoření, mobbingu, bossingu a snížení počtu konfliktních situací a jejich řešení

ELA směřuje k vytváření optimálních pracovních podmínek pro zaměstnance

ELA = kompletní realizační tým specialistů – navzájem propojených v rámci proprietárního 

ELA CRM – řízených specializovanými odborníky z psychologie, či mediátory, jejíchž role je:

  • prevence vzniku konfliktů na pracovišti a jejich řešení
  • prevence psychosociálních rizik
  • vztahy mezi nadřízenými a podřízenými
  • vztahy mezi kolegy, zajištění fungování pracovních týmů
  • podpora při odborném rozvoji zaměstnanců v souvislosti s řádným výkonem jejich pracovní činnosti
  • poradenství a koučing v oblasti řízení lidských zdrojů
  • prevence vzniku šikany, mobbingu, bossingu na pracovišti a jejich řešení
  • etická linka na pracovišti
  • krizová intervence na pracovišti
  • odborná identifikace problémů zaměstnanců a jejich řešení

Realizací ELA služeb naplňuje Objednavatel vůči Oprávněnému zaměstnanci svoji zákonnou povinnost dle příslušných ustanovení zákoníku práce (tj. především dle ustanovení § 224 odst. 1 a ustanovení § 101 a § 102 zákoníku práce) vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich zdraví, která se týkají výkonu práce.

Co říkají o ELA přední manažeři

Organizace, využívající unikátní ekosystém ELA, získává navíc prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

„Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.“

Judr. Martin Polach
Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život.“

Jitka Schmiedova
General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

„Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití.“

Mgr. Iva Bursová
ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

„Službu ELA považuji za chytré a účinné řešení pracovních i osobních problémů. Vyřešený problém, či odborná pomoc se rovná zaměstnanec, který se soustředí na práci. ELA je nástrojem, který zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.“

Mgr. Zita Václavíková
HR konzultant

Zajistěte vaší firmě certifikaci HUMANE EMPLOYER

Pro zaměstnavatele, kteří se skutečně starají o své zaměstnance, nabízíme certifikát Humane Employer. Tento certifikát potvrzuje váš závazek vůči společenské odpovědnosti a stáváte se tak prestižní firmou s lidským přístupem ke svým zaměstnancům. Získání tohoto certifikátu může významně přispět k zvýšení vaší prestiže na trhu práce.

Aktuality & Zajímavosti

Objevte s ELA nejnovější trendy týkající se nejen vaší profese. Zajímavé články i tipy pravidelně publikujeme na našem blogu.