ELA
O nás

ELA přináší úspěch ve vaší pozici u nadřízených i kolegů

Vztahy, zdraví a ekonomická stabilita zaměstnanců a jejich rodin, mají zásadní vliv na výsledky firmy. Na základě zkušeností mnoha manažerů, působících na různých pozicích v celé řadě firem a organizací různých velikostí a z různých segmentů, jsme vytvořili unikátní asistenční ekosystém ELA.

ELA je unikátní ucelený ekosystém

zajišťující splnění cílů vašeho oddělení
zajišťující vyřešení vašich soukromých problémů
pro manažery, přemýšlející o zaměstnancích jinak
pro manažery, kterým záleží na výsledcích firmy
pro řešení problémů firmy, manažerů a zaměstnanců
pro řešení a předcházení konfliktům na pracovišti

Další přínosy ekosystému ELA

v rámci vašich legislativních a zákonných povinností

BOZP

Chránit psychické a fyzické zdraví zaměstnanců je zákonnou povinností i ekonomickou nutností pro každou organizaci. ELA systém je preventivní nástroj, jehož cílem je řešit problémy zaměstnanců, chránit jejich zdraví a vytvořit jim takové podmínky, kdy jejich pracovní výkon posiluje stabilitu a ekonomiku firmy. Neřešené problémy zaměstnanců jsou velmi častou příčinou nepozornosti, chybovosti, absencí, špatné výkonnosti, úrazovosti a dalších vážných pracovních problémů. ELA je nedílnou součástí BOZP.
 • prevence ohrožení života a zdraví při práci
 • aktivní prevence vzniku psychických potíží
 • redukce míry stresu
 • podpora pracovní výkonnosti
 • prevence vzniku konfliktů
 • prevence rizik – nejen z hlediska bezpečnosti práce

Plnění etického kodexu

Péči o zaměstnance je nutné směřovat na míru svým zaměstnancům, jejich pocitům a spokojenosti. I v krásných kancelářích může nastat napjatá atmosféra, strach, závist, potenciální fraud, stávka, hromadná nespokojenost či třeba pomluvy. Hrozí nebezpečí medializace.
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • prevence negativní medializace firmy
 • garance anonymity a diskrétnosti
 • prevence a potírání korupce
 • ochrana lidských práv
 • bezpečnost a ochrana fyzického a mentálního zdraví
 • genderová rovnost
 • důstojnost na pracovišti
 • předcházení a řešení nebezpečných situací

Due diligence vaší firmy

 • etický kodex
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • rovný přístup k rozdílným věkovým skupinám
 • společenská zodpovědnost
 • atraktivní zaměstnavatel
 • dialog mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • osobní rozvoj zaměstnanců
 • bezpečné pracovní podmínky
 • bezpečnost při práci
 • protikorupční opatření
 • genderová rovnost
 • rovný přístup k rozdílným věkovým skupinám
 • lidská práva
 • psychická zátěž
 • sociální udržitelnost
 • rovný přístup k LGBT+
Firma 21. století

Zajistěte vaší firmě certifikaci HUMANE EMPLOYER

Správně ošetřené pracovní podmínky stabilizují vaše zaměstnance a posilují jejich sounáležitost s vykonávanou prací a realizovanými cíli vaší organizace. Současně zvyšují atraktivnost práce a zlepšují vaši pověst jakožto zaměstnavatele. ELA péči od svého zaměstnavatele ocení nejen stávající, ale také noví zaměstnanci a jejich rodiny.

 • specializovaná školení a workshopy
 • odráží vaši firemní kulturu
 • péče o zdraví a osobní rozvoj zaměstnanců
 • employer branding
 • společenská zodpovědnost
 • udržitelný atraktivní zaměstnavatel

Příklady problémů, které řeší koordinátoři ELA v rámci prevence a eliminování negativních dopadů na pracovišti:

 

Psychologie
Právo a mediace
Rodinné finance
Zdravý životní styl