Zvyšte efektivitu výroby
Zajistěte vašemu výrobnímu oddělení:

Bezproblémový chod výroby a snížení zmetkovosti
Řešení úrazů na pracovišti, zajištění potřebných dokumentů a BOZP
Snížení absencí a hádek na pracovišti
Stabilizaci výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínů zakázek
Maximální vytížení strojů a zařízení a jejich údržby
Pomoc s manažerskými činnostmi pro nové manažery ve výrobě

ELA příspívá k …

snížení konfliktů

Sníží množství konfliktů v rámci jednání s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod.

zlepšení výrobních procesů

Pomáhá v rámci složité komunikace vzniklé při implementaci nových procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesů ve výrobě.

zajištění BOZP

Pomáhá vytvářet vhodné pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.

plnění výrobního plánu

Pomáhá plnit výrobní plán a dodržovat výrobní politiku v souladu se strategií organizace.

Zaměstnanec se nám ozve

Váš zaměstnanec zavolá na krizovou ELA linku nebo pošle e-mail, kde popíše svůj problém.

Naše týmy se ujmou jejich problémů

Týmy ELA převezmou útrapy, stres a problémy vašich zaměstnanců, které jim nese každodenní život.

Pomáháme zaměstnancům i firmě

Řešením každodenních životních problémů vašich zaměstnanců a jejich rodin zvýšíme jejich výkonnost, stabilitu, motivovanost, loajalitu, angažovanost, snížíme jejich chybovost či absence.

Co říkají o ELA přední manažeři

Organizace, využívající unikátní ekosystém ELA, získává navíc prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

„Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.“

Judr. Martin Polach
Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život.“

Jitka Schmiedova
General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

„Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití.“

Mgr. Iva Bursová
ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

„Službu ELA považuji za chytré a účinné řešení pracovních i osobních problémů. Vyřešený problém, či odborná pomoc se rovná zaměstnanec, který se soustředí na práci. ELA je nástrojem, který zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.“

Mgr. Zita Václavíková
HR konzultant

Každý zaměstnavatel, který chce podporovat své zaměstnance nejenom v pracovní oblasti je ELA skvělým nástrojem a příležitostí jak projevit, že na zaměstnancích a jejich spokojenosti opravdu záleží.“

Stanislava Praženicová
HR manager
United Energy, a.s.

„Díky ELA mám pocit, že pro naše zaměstnance děláme maximum, a to nad rámec zákonných povinností i mimo jejich pracovní život. Díky službám ELA se ulevilo mnoha našim zaměstnancům.“

Silvie Brozdová
C&B & HR Operations Manager
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Co říkají o ELA přední manažeři

Organizace, využívající unikátní ekosystém ELA, získává navíc prestižní certifikaci ,,HUMANE EMPLOYER“, která jí zajišťuje bezkonkurenční employer branding.

„Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě. Některým lidem dokáže ELA i zachránit život. “

Jitka Schmiedova
General Manager, Mitsubishi Electric Automotive Czech s. r. o.

“Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER, se ukázalo jako prozíravé a správné.”

Judr. Martin Polach
Předseda představenstva MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Službu ELA považuji za chytré a účinné řešení pracovních i osobních problémů. Vyřešený problém, či odborná pomoc se rovná zaměstnanec, který se soustředí na práci. ELA je nástrojem, který zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.“

Mgr. Zita Václavíková
HR konzultant

“Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití

Mgr. Iva Bursová
ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

„Díky ELA asistenci mám pocit, že pro naše zaměstnance děláme maximum, a to nad rámec zákonných povinností a také i mimo jejich pracovní život. Díky službám ELA se ulevilo mnoha našim zaměstnancům, některým méně, jiným více.“

Silvie Brozdová
C&B & HR Operations Manager
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Každý zaměstnavatel který chce podporovat své zaměstnance nejenom v pracovní oblasti je ELA skvělým nástrojem a příležitostí jak projevit, že na zaměstnancích a jejich spokojenosti opravdu záleží.“

Stanislava Praženicová
HR manager
United Energy, a.s.

Zajistěte vaší firmě certifikaci HUMANE EMPLOYER

Pro zaměstnavatele, kteří se skutečně starají o své zaměstnance, nabízíme certifikát Humane Employer. Tento certifikát potvrzuje váš závazek vůči společenské odpovědnosti a stáváte se tak prestižní firmou s lidským přístupem 
ke svým zaměstnancům. Získání tohoto certifikátu může významně přispět 
k zvýšení vaší prestiže na trhu práce.

Aktuality & Zajímavosti

Objevte s ELA nejnovější trendy týkající se nejen vaší profese. Zajímavé články i tipy pravidelně publikujeme na našem blogu.