ELA pomáhá výrobním ředitelům

Plnit výrobní plán a dodržovat výrobní politiku v souladu se strategií organizace

*

V rámci řízení zaměstnanců a organizace výroby zajišťovat bezproblémový chod výroby

Stabilizovat výrobní kapacity a zdroje z hlediska plnění termínů zakázek

V rámci složité komunikace vzniklé při implementaci nových procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesů ve výrobě

Při zajišťování maximálního vytížení strojů a zařízení a jejich údržby

Snižovat množství konfliktů v rámci jednání s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod

q

Vytvářet vhodné pracovní podmínky a zajišťovat BOZP

V rámci vedení, motivace, hodnocení a lepšího výkonu podřízených pracovníků

N

Dodržovat předepsanou kvalitu, snižovat zmetkovost

Dlouhodobé výsledky ELA

Chod výroby

Bezproblémový chod výroby

zvyšuje výkon

Podřízených pracovníků

výrobní plán

Dodržení výrobního plánu

Plnění termínů

díky stabilizaci výrobních zdrojů

S čím pomáháme vašim zaměstnancům?

Vztahy a psychika

Partnerské problémy, mezilidské konflikty, psychické vyhoření, nevěra, kyberšikana, závislosti, sexuologie, rozvody, výživné, majetkové vyrovnání…

Zdraví

Trvalé následky úrazů, psychické poruchy, duševní stabilita, chronické onemocnění, zdravotní problémy, životospráva, sportovní plány…

Finance

Problémy s nákupen na internetu, hypotéky, pojištění, změna banky, sociální dávky, refinancování, úrpora, rodinné finance…

Právo

Majetkové spory, exekuce, insolvence, dědictví, reklamace, revize smluv, pronájem/prodej/nákup nemovistosti,  závěť, rozvody…

Konkrétní příklady

N

Konsolidace 5 půjček

Davidovi jsme úspěšně pomohli vyřešit konsolidaci 5 půjček. David tak dostal lepší podmínky na splácení svých závazků.

N

Vyřešení šikany dítěte

Evinu dceru ve škole šikanovali. Naši odborníci Evě pomohli a poradili jí nejlepší možný postup, jak by měla situaci řešit.

N

Rozvod partnerů

Martina se bála rozvodu a naše psychická i právní pomoc jí s celým procesem pomohla.

N

Trvalá redukce váhy

Petr už se necítil být pro svou manželku atraktivní a tak využil služby našich specialistů. V osobním životě se tak cítí lépe.

Jak to funguje?

1. Zaměstnanec se nám ozve

Váš zaměstnanec zavolá na anonymní ELA linku nebo pošle e-mail, kde popíše svůj problém.

2. TÝMY ELA SE UJMOU JEHO PROBLÉMŮ

Týmy ELA převezmou útrapy, stres a problémy vašich zaměstnanců, které jim nese každodenní život.

3. ELA POMÁHÁ ZAMĚSTNANCŮM I FIRMĚ

Řešením každodenních životních problémů vašich zaměstnanců a jejich rodin zvýšíme jejich výkonnost, stabilitu, motivovanost, loajalitu, angažovanost, snížíme jejich chybovost či absence.

Certifikace ,,HUMANE EMPLOYER“

Jsou zaměstnavatelé. A pak jsou zaměstnavatelé, kterým jde o lidi. Společnosti a organizace, které pro své zaměstnance využívají plný rozsah služeb ELA,
získávají certifikát Humane Employer – Humánní zaměstnavatel.

EMPLOYER BRANDING

Na webu, v tištěných materiálech nebo v pracovních inzerátech se všichni humánní zaměstnavatelém mohou prezentovat grafickým odznakem a certifikátem.