Udržte krok s legislativními změnami

A přehoďte starosti vašich zaměstnanců na nás

V ELA dbáme nejen na spokojenost a bezpečí vašich zaměstnanců a plynulý růst firmy. Rádi vám pomůžeme i v dalších odvětvích, které úzce souvisí s úspěšným rozvojem vaší společnosti.

Due Diligence

Připravíme prověrku vaší společnosti

Due diligence je praktickým řešením, když potřebujete dokonale zmapovat vaši firmu. Nástroj ELA umožňuje vaší organizaci splnit due diligence hned v několika oblastech jako jsou například etický kodex, společenská odpovědnost, etiketa na pracovišti, protikorupční jednání a genderová rovnost.

Whistleblowing

Nové změny pro zaměstnavatele

Ještě v letošním roce musí zaměstnavatelé dle nového zákona zavést nový systém pro oznamování možného protiprávního jednání společnosti jako je například korupce, nebo situace, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo devastaci životního prostředí. Zajistěte vašim zaměstnancům možnost whistleblowingu v rámci jedné diskrétní ELA linky, ke které mají důvěru. Se splněním všech právních povinností vám rádi pomůžeme, vše za vás nastavíme a zaměstnance proškolíme.

 

  • Společnosti s počtem 250 zaměstnanců a výše mají povinnost implementovat od 1. 8. 2023
  • Společnosti s počtem 50 zaměstnanců a výše mají odklad povinnosti do 15. 12. 2023
BOZP

Zajistíme ochranu zdraví vašich zaměstnanců

Nástroj ELA pomáhá ošetřit část BOZP, týkající se povinnosti chránit duševní i fyzické zdraví zaměstnanců, vaší společnosti, za kterou dle zákoníku práce odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Neřešené problémy zaměstnanců jsou častou příčinou nepozornosti, jejíž důsledkem je dlouhodobá absence, chybovost, horší výkonnost a úrazovost. Chraňte zdraví svých zaměstnanců a zlepšete jejich pracovní výkon, který posílí stabilitu a ekonomiku firmy.

Etický kodex

I v krásných kancelářích může nastat napjatá atmosféra, strach, závist, stávka, hromadná nespokojenost nebo pomluvy. Nástroj ELA zajišťuje plnění etického kodexu, který patří mezi jeden ze sociálních standardů, bez kterých nelze plnit ani společenskou část směrnice due diligence. Plněním etického kodexu předchází vaše firma negativní medializaci, korupci, nebezpečným situacím na pracovišti, zároveň chrání lidská práva a zároveň podporuje genderovou rovnost a důstojnost na pracovišti.

Snížení absencí a fluktuace

Ochrana duševního zdraví

Zvýšení výkonu zaměstnanců

Zlepšení vztahů na pracovišti

Kontaktujte nás

Napsali o nás