Zpracování údajů

Zaškrtnutím tohoto políčka (a) uděluji LIN&Partners s.r.o., IČO: 27903001 (Správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů (zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, IP adresa), vč. sběru informací prostřednictvím cookies, zejména dle podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů dostupných zde, s nimiž jsem se řádně dopředu seznámil a plně jim porozuměl; (b) potvrzuji, že nejsem mladší 16 let; (c) beru na vědomí, že požadované osobní údaje jsou nezbytné pro veškeré činnosti v souvislosti s požadovanou službou – poskytnutí poradenství/požadovaných informací (účel zpracování); (d) je mi známo, že mám právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat zde info@elassistant.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu daného před odvoláním. Podkladem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EP 2016/679. Elektronickým udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že mi byly Správcem sděleny veškeré potřebné informace týkající se souhlasu se zpracováním mých osobních údajů a elektronický souhlas vyjadřuje informovaný a řádný projev vůle.