Kdo jsme?

O službě ELA

ELA je kompletní realizační tým specialistů a odborníků – navzájem propojených v rámci jednoho systému a řešících komplexně problémy každého zaměstnance. Autorem a poskytovatelem služby ELA je LIN & Partners s.r.o.

N

GARANTUJEME PROFESIONÁLNÍ ODBORNOST A BEZPEČNOST PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE.

N

MEZI NAŠE KLIENTY PATŘÍ PŘEDNÍ SVĚTOVÉ KORPORACE, MALÉ PODNIKY I NEZISKOVÉ ORGANIZACE NAPŘÍČ OBORY VČETNĚ STÁTNÍHO SEKTORU.

Příklady, s jakými problémy ELA pomáhá

Vztahy & psychika

 • partnerské problémy
 • správná komunikace
 • mezilidské konflikty
 • psychické vyhoření
 • nevěra
 • problémy s dětmi
 • kyberšikana
 • sexuologie
 • závislosti
 • problémy s otěhotněním
 • rozvody
 • výživné
 • majetkové vyrovnání manželů
 • občanskoprávní spory
 • sousedské spory
 • exekuce
 • úmrtí v rodině

Zdraví

 • trvalé následky úrazů
 • běžné zdravotní problémy
 • psychické poruchy
 • duševní nestabilita
 • chronické onemocnění
 • degenerativní onemocnění
 • onkologické problémy
 • vývojové a genetické vady dětí
 • nadváha, obezita
 • nastavení správných režimů životosprávy a pohybových aktivit
 • hubnutí a správný životní styl
 • specifické výživové plány
 • tréninkové i sportovní plány
 • vysvětlení lékařské diagnózy
 • mediace soukromá i firemní

Finance

 • majetkové spory
 • exekuce
 • insolvence
 • dědictví
 • reklamace
 • revize smluv
 • pronájem/prodej/nákup nemovitosti
 • závěť
 • problémy s nákupy na internetu
 • finanční gramotnost
 • úspora rodinných nákladů
 • sloučení půjček
 • refinancování
 • hypotéky
 • pojištění
 • změna banky nebo pojišťovny
 • sociální dávky

A jakékoliv další útrapy či témata, která přináší život.

 

Odborníci v týmech ELA 

Rozvoj & Well-being

 • Soukromí mediátoři
 • Firemní mediátoři
 • Specialisté na vyhoření
 • Specialisté na post-covid syndrom
 • Sportovní trenéři všech odvětví
 • Výživoví specialisté

Zdraví & Psychoterapie

 • Psychologové pro jednotlivce, páry a rodiny
 • Psychologové pro děti
 • Onkopsychologové
 • Vztahoví psychologové
 • Specializovaní psychologové
 • Lékaři

 

Právo & Finance

 • Specialisté na exekuce
 • Specialisté na řešení dluhů
 • Specialisté na rodinné úspory a investice
 • Specialisté na trestní právo
 • Specialisté na občanské právo
 • Specialisté na finanční a obchodní právo
 • Specialisté na ústavní právo

 

Buďte firmou 21. stolení

Certifikace Humane Employer

Jsou zaměstnavatelé. A pak jsou zaměstnavatelé, kterým jde o lidi. Společnosti a organizace, které pro své zaměstnance využívají plný rozsah služeb ELA,
získávají certifikát Humane Employer – Humánní zaměstnavatel.

Employer Branding

Na webu, v tištěných materiálech nebo v pracovních inzerátech se všichni humánní zaměstnavatelé
mohou prezentovat grafickým odznakem a certifikátem.

Recenze služby ELA

Humane Employer

MAPO Group a Nemocnice Šumperk

„Počtem zaměstnanců se řadíme k velkým zaměstnavatelům a plně si uvědomujeme, že kvalitní a bezpečná péče, kterou poskytujeme na našich pracovištích, je výsledkem profesionálního a osobního přístupu našich zaměstnanců. Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás prioritou.

Mimo aktivní podpory profesního růstu našich zaměstnanců na vyšších a specializovaných pracovištích posilujeme prohlubování kvalifikace vlastním vzdělávacím zařízením. Pravidelně svým zaměstnancům poskytujeme finanční i nefinanční benefity a zvýhodněné motivační programy. Aktuálně vnímáme jako klíčová témata v péči o zaměstnance skloubení pracovního a osobního/rodinného života (work-life balance) i podporu zdravého životního stylu. Poslední roky jsou pro nás a naše zaměstnance nejnáročnějším obdobím vůbec.

Zejména zdravotníci ve své pracovní roli každodenně a dlouhodobě čelí extrémně náročným situacím, které je fyzicky i psychicky vyčerpávají. Pracují tak pod tlakem a v mimořádně nestandardních pracovních podmínkách, o časové dotaci nehovořím. Mimoto každý z nás musí zvládat i role manželské, partnerské, rodičovské.

Na našich zaměstnancích nám záleží. Každého jednoho z našich zaměstnanců si vážíme a každému z nich patří velký dík za pracovní a osobní nasazení. Jsme rádi, že naše rozhodnutí vstoupit do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů s prestiží HUMANE EMPLOYER se ukázalo jako prozíravé a správné. Již čtvrtým rokem tak můžeme být prostřednictvím předplacené komplexní asistenční služby ELA – Employee Life Assistant svým zaměstnancům partnerem, kdykoliv to potřebují.“

JUDr. Martin Polach

předseda představenstva
MAPO Group a Nemocnice Šumperk

Humane Employer

Iveco Czech Republic, a.s.

„Před a zejména post covidová situace dostala každého z nás do malinko jiné reality. Tlak v pracovním i soukromém životě generuje každodenně řadu nových problémů a situací, se kterými si často nedovedeme jednoduše poradit. V této situaci se vyskytují naši kolegové bez ohledu na zaměstnavatele, specializaci či na organizační úroveň.

Služby poskytované v rámci ELA nabízené našim zaměstnancům pokrývají řadu oblastí a problémů, se kterými si interně nedovedeme poradit, a to při zajištění vysoké odbornosti a plné anonymitě, což je další vysoká přidaná hodnota poskytované služby. Její potřeba a kvalita se odráží i v ukazateli jejího využití a jeho rostoucím trendu.“

Mgr. Iva Bursová

ředitelka lidských zdrojů
Iveco Czech Republic, a. s.

Humane Employer

Mitsubishi Electric Automotive

„Každá firma či šéf chce mít výkonné zaměstnance. Je prokázáno, že nejlepší výkony podávají lidé, kteří se cítí dobře, kteří jsou tzv. „v pohodě“. K tomu je zapotřebí dobrá životní rovnováha, životospráva, kvalitní vztahy, zdraví vlastní i blízkých. Tato křehká linie během COVID pandemie značně utrpěla.

Řada lidí špatně snášela dlouhodobou izolaci, projevily se psychické problémy, někdo ztratil své blízké, rodinné vztahy leckde také utrpěly, životospráva vzala často za své, finance se ztenčily a spirála nepohody se roztočila. Zákonitě se toto projevilo i v práci. Lidé byli nemocní, unavení až vyhořelí, někteří ztratili motivaci. Ne každý si se svými problémy dokáže poradit sám. Někdy už člověk prostě nemá sílu, anebo ani neví, kam zavolat, na koho se obrátit o pomoc.

To se netýká jen období pandemie. Ta nás možná jen ledasčemu naučila. ELA obecně je pro obtížnou životní situaci výborný pomocník. Široké spektrum odborníků v systému ELA dokáže člověku pomoci nepříjemnou situaci vyřešit kvalitně a dlouhodobě.

Některým lidem dokáže ELA i zachránit život.

ELA je způsob podpory zaměstnanců v jejich různých životních situacích, výhodný pro obě strany. Lidé se vrací do práce rychleji, anebo jsou výkonnější díky lepší celkové duševní a fyzické kondici. Firma navíc získává body coby dobrý zaměstnavatel, který se o své zaměstnance skutečně zajímá.“

Jitka Schmiedova

General Manager
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.