Domů » Učit se novým způsobům chování či myšlení je daleko obtížnější, když se necítíme dobře a jsme ve výrazném stresu

Učit se novým způsobům chování či myšlení je daleko obtížnější, když se necítíme dobře a jsme ve výrazném stresu

Učení se něčemu novému v takových podmínkách jde tedy pochopitelně na vedlejší kolej.

👉 Pokud se však věnujeme sami sobě a své psychické rovnováze, například učíme-li se pracovat se stresem a okolními podmínkami ve fázi relativně klidné a stabilnější, tak poté vstupujeme do náročnějších životních situací vyzbrojenější.

👉 Pro naši hlavu a tělo se najednou nejedná o nic neznámého, když ve stresové situaci aplikujeme například už známou a naučenou relaxaci. Daří se nám tak nové dovednosti aplikovat efektivněji a s lepšími výsledky. Navíc dokonce zpozorujeme,že samotný stres a starosti nenecháme zajít tak daleko, protože jsme k sobě, svému tělu a mysli všímavější a při prvních náznacích psychické nerovnováhy na ni reagujeme a podnikáme potřebné kroky.

👉 Toto jsou důvody, proč je potřeba věnovat se sobě a svému psychickému zdraví co nejdříve.Efektivní prevence chrání naše tělo a mysl před náročnějšími zásahy lékařů a psychologů!

Prevence je navíc časově a energicky výhodnější než se zabývat již vzniklými problémy, které stojí větší úsilí a čas na nápravu.

👍 S unikátním uceleným ekosystémem ELA zajistíte vašim zaměstancům podporu ve všech oblastech života, vaší společnosti zisk, stabilitu a certifikaci „Humane Employer“ a sobě manažerský úspěch.

Připojíte se k firmám, které o své zaměstnance pečují jinak.
Staňte se součástí světa ELA.

ELA – Employer Life Assistant

#psychohygiena #humaneEmployer #hr #hrbonus