Domů » Adventní čas. Období zklidnění, očekávání a usebraní se do sebe.

Adventní čas. Období zklidnění, očekávání a usebraní se do sebe.

Toto možná slyšíme od expertů na psychické zdraví, ale sami možná vnitřně tuším, že nás spíše čeká období pravého opaku. Tedy stres, shon, očekávání nepříjemného, vnitřní tlak a pocit bezmoci.

Právě v adventní době mohou pracující lidé čelit zvýšenému stresu a tlaku, a to nejen v pracovním prostředí, ale také v osobním životě, který klade rovněž zvýšené nároky. Dohromady může vzniknout zahlcující balíček, který není příjemným a hezkým vánočním překvapením, ale schovává v sobě příslib vyhoření, vyčerpání či rezignace. Zde je několik rad, které by mohly pomoci zaměstnancům zvládat tuto dobu co nejefektivněji:

Prioritizace a plánování:

Pomáhejte zaměstnancům s organizací a plánováním jejich pracovních úkolů. Pomocí konkrétních cílů a harmonogramů mohou lépe předvídat a spravovat svůj pracovní čas.

Komunikace a sociální podpora:

Udržujte otevřenou a podporující komunikaci ve firmě. Poskytování příležitostí k diskuzím o stresu a zvládání pracovního tlaku může vytvořit prostředí vzájemné podpory. Ptejte se na potřeby zaměstnanců, na jejich prožívání ale i očekávání od následujícího měsíce. Bezpečný prostor pro komunikaci a vyjasnění očekávání může efektivně snižovat úzkost z neznámého a ohrožujícího.

Adventní odpočinek:

Podporujte krátké přestávky nebo relaxační aktivity, které mohou pomoci zaměstnancům odpočinout si během pracovního dne. To může zahrnovat krátké procházky, cvičení nebo meditaci (pokud nevíte jak na to, ELA odborníci Vás to rádi naučí).

Zvládání očekávání:

Uvědomte si, že pro některé lidi může být adventní doba náročná kvůli zvýšeným očekáváním, jak v práci, tak v osobním životě. Pomozte zaměstnancům realisticky posuzovat své možnosti a nastavit realistické cíle.

Teamová podpora:

Podporujte týmovou spolupráci a vytváření pozitivního pracovního prostředí. Pravidelné týmové setkání může posílit pocit sounáležitosti a společného cíle. Už jen třeba sdílením vlastních obav zaměstnanci zjistí, že se to netýká pouze jich samotných, že v této situaci nejsou sami. Společně již mohou hledat cesty, jak období lépe zvládnout.

Incentivy a odměny:

Vytvořte systém ocenění nebo odměn za tvrdou práci a úspěchy. To může motivovat zaměstnance k tomu, aby se cítili uznáváni za svůj přínos. Odměnou může být klidně i slovní ohodnocení a zájem o úsilí a svědomitost zaměstnance. Vždy je za co ocenit i když to někdy nevidíme. Pozitivní posilování má z hlediska výkonnosti daleko lepší výsledky než sankce a trestání.

Podpora zaměstnaneckého zdraví:

Poskytujte informace a zdroje týkající se péče o fyzické a duševní zdraví. To může zahrnovat workshopy o stresu, nabídku psychologického poradenství nebo fitness programy. ELA je Vám v tomto 24/7 k dispozici.

Zábava a týmové akce:

Organizujte příležitosti k relaxaci a zábavě v týmu. To může zahrnovat týmové události, obědy nebo jednoduché vánoční aktivity.

Individuální podpora:

Nabídněte individuální poradenství pro ty, kteří by chtěli diskutovat o svých konkrétních obavách nebo potřebách. Věnujte zvýšenou pozornost těm, pro které je toto období každý rok náročné, či těm u kterých intuitivně cítíte, že pro ně může být tento čas velmi náročný. Připomeňte jim možnost hovořit anonymně s ELA odborníkem.

Pamatujte, že každý člověk může reagovat na stres odlišně, a proto je důležité poskytovat individuální podporu tam, kde je to potřeba. Jsme tady pro Vás. Vaše ELA.