Domů » ELA je nedílnou součástí BOZP

ELA je nedílnou součástí BOZP

Unikátní ucelený  asistenční ekosystém ELA je klíčovým řešením pro každou firmu, který pomáhá chránit psychické zdraví zaměstnanců a zároveň i vaše investice.

👉 ELA je preventivní nástroj, jehož cílem je řešit problémy zaměstnanců, chránit jejich zdraví a vytvořit jim takové podmínky, kdy jejich pracovní výkon posiluje stabilitu a ekonomiku firmy.

Neřešené problémy zaměstnanců jsou velmi častou příčinou nepozornosti, chybovosti, absencí, špatné výkonnosti, úrazovosti a dalších vážných pracovních problémů.

ELA je nedílnou součástí BOZP.

👉 prevence ohrožení života a zdraví při práci
👉 aktivní prevence vzniku psychických potíží
👉 redukce míry stresu
👉 podpora pracovní výkonnosti
👉 prevence vzniku konfliktů
👉 prevence rizik – nejen z hlediska bezpečnosti práce

Více: https://elassistant.com/o-ela/