Domů » Dnes je Světový den proti násilí na seniorech a seniorkách

Dnes je Světový den proti násilí na seniorech a seniorkách

Senioři mohou být fyzicky, psychicky i finančně ponižováni v léčebnách dlouhodobě nemocných, nemocnicích, domovech důchodců, či u sebe doma. Zneužívání seniorů je závažným společenským problémem. Málo se mluví nejen o konkrétních případech, ale i o možnostech pomoci obětem.

👉 Pomozte ELA šířit informace o tomto tématu. Dnes 15.6. je Světový den proti násilí na seniorech a seniorkách. Všímejte si svého okolí. Nebuďte lhostejní.

👉 Ohrožené osoby potřebují pomoc, a to včasnou. Kolikrát totiž nemají možnost si sami pomoci.