Domů » Dagmar Havlová Veškrnová o pomoci obětem domácího násilí

Dagmar Havlová Veškrnová o pomoci obětem domácího násilí

Dagmar Havlová se v rozhovoru podělila o některé zážitky i životní lekce, kterých se jí dostalo, a zavzpomínala na některé těžkosti, které musela překonat. Měla však štěstí na významné osobnosti tehdejší doby z domácí i světové scény, které jí byly inspirací a podporovaly ji. Učila se od královen i dalších významných žen, se kterými měla možnost se setkávat. A mnohé se naučila také od svého manžela, prvního českého prezidenta Václava Havla, především důležitost slušného a laskavého jednání za všech okolností.

Zmínila svůj oblíbený citát, který jí pomáhal překonávat náročnější období: „Kdo v slunci chodí, stíny ho následují.“ Dnes všechny zkušenosti zúročuje v řízení Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, která se nově zaměřuje také na pomoc obětem domácího násilí.

Domácím násilím se Dagmar Havlová intenzivně zabývá zejména poslední dva roky, kdy v souvislosti v pandemií stouply počty případů. S Michaelou Seewald mluvily o krizové lince na pomoc obětem domácího násilí, kterou pro Nadaci VIZE 97 provozuje odborná asistenční služba  a na které působí krizoví psychologové, právníci i další odborníci. V plánu je také pořádání kurzů sebeobrany a psychické pomoci. Domácí násilí se přitom týká nejen žen, ale také mužů. Pro všechny je připravena pomoc v životní situaci, která je nesnadno rozpoznatelná a obtížně řešitelná. Obětem domácího násilí je potřeba zajistit specializované služby, jako například odborné sociální poradenství či terapeutickou podporu, ale také třeba pobyt v bezpečném azylovém domě na utajené adrese a návazné služby, protože odchodem jejich problémy bohužel nekončí.

Celý rozhovor pro VOGUE