ELA
Emlpoyer Life Assistant

" Každá organizace je jako organismus.
Složená ze svých zaměstanců,
kteří by se dali přirovnat k buňkám. "

Organizacím, které využívají ELA, přinášíme: ošetření zásadních lidských potřeb každého zaměstnance, abychom snižovali ekonomické ztráty organizace. ELA pomáhá organizaci maximálně využít lidské zdroje, a to v souladu s ochranou jejich fyzického i duševního zdraví.  Zajišťuje stabilitu lidských zdrojů, vysokou retenci zaměstnanců, maximální využití jejich pracovní doby, vysokou a stabilní výkonnost, silnou motivovanost a angažovanost, nízkou míru absencí a úrazovosti, nízkou míru zmetkovosti, snížení rizika způsobení škod třetím stranám a vysokou spokojenost a loajalitu, výjimečný employer branding a tedy atraktivitu pro potenciální zaměstnance.

Image

MASLOWOVA PYRAMIDA LIDSKÝCH POTŘEB

DLE HR MANAŽERŮ JE ELA JEDINÝ BENEFIT, ZA KTERÝ ZAMĚSTNANCI SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI DĚKUJÍ.

Nástroj ELA pokrývá základní skupinu potřeb do které spadá:
finanční zajištění, zaměstnání/obživa, zdraví,kondice, bezpečí, rodina, mezilidské vztahy, klid, spánek, respekt.

PODSTATA PROBLÉMŮ

Každá organizace je jako "organismus", složený z jednotlivých zaměstnanců - "buněk".
Každý zaměstnanec - "buňka", prožívá v každém okamžiku duševní stres. Řeší osobní problémy, témata a těžké životní situace.
Zaměstnanci, tedy nefungují tak, jak mají a to způsobuje každodenní nefunkčnost vaší organizace.

NEŘEŠENÝ SOUKROMÝ ŽIVOT VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ZNAMENÁ

NEDOSTATEČNÁ VÝKONNOST / EFEKTIVITA ZAMĚSTNANCŮ
NESTABILITA VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
NEDOSTATEČNÁ MOTIVOVANOST
NEDOSTATEČNÝ ENGAGEMENT - NEMAJÍ VZTAH K ZAMĚSTNAVATELI
ABSENCE – ÚRAZOVOST / PRACOVNÍ NESCHOPNOST, NEMOCNOST, VYŘIZOVÁNÍ OSOBNÍCH PROBLÉMŮ
NÍZKÁ RETENCE / VYSOKÁ FLUKTUACE
VYSOKÁ MÍRA CHYBOVOSTI / ZMETKOVOSTI
VYSOKÁ MÍRA NEHODOVOSTI / ÚRAZOVOSTI NA PRACOVIŠTI
VYSOKÉ RIZIKO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠIMI ZAMĚSTNANCI TŘETÍM STRANÁM

STATISTICKÁ ČÍSLA - PRŮŘEZ POPULACÍ

Duševní stres je klíčová příčina mentálních a fyzických chorob.
100% zaměstnanců prožívá každodenní duševní stres100%
30% zaměstnanců trpí duševní poruchou30%
10% zaměstnanců trpí těžkou duševní poruchou10%

RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ CHOD ORGANIZACE

Ohrožení odběratelsko-dodavatelských vztahů
Finanční ztráty
Ohrožení zaměstnanců
Snížení výkonnosti

ŘEŠENÍ ELA

CO JE ELA - EMPLOYER LIFE ASSISTANT?

Řeší akutní problém, existující v každé organizaci.
Nastartuje a zajišťuje maximální fungování každé "buňky organismu" - zaměstnance.
Celosvětově nejefektivnější, ekonomicky výhodný nástroj pro zaměstnavatele.

ELA - VYŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU

ELA uchopí každého zaměstnance a změní jeho fungování ve všech parametrech.
Převezme těžké břemeno životní situace a řeší každodenní životní témata, problémy a dramatické životní situace.
Každý zaměstnanec má k dispozici osobní realizační tým specialistů ELA 24/7 - po pracovní době, o víkendech - ANONYMNĚ A DISKRÉTNĚ.

V rámci služeb zaměstananeckého programu ELA Assistant má každý zaměstnanec k dispozici neustále tým odborníků, který dokáže v rámci konzultací a poradenství pomoci při řešení různých životních situací.

Týmy našich odborníků jsou k dispozici, vždy, když zaměstnanec potřebuje konzultaci, čímž zaměstnanci poskytuje jistotu řešení jeho problému nezávisle na nutnosti řešit situaci v rámci pracovní doby zaměstnance, či pracovní doby individuálního specialisty najatého zaměstnancem.

Odborníci rěšící osobní situace jsou vždy na úrovni lokálního regionu (státu), čímž je zajištěna znalost regionálního prostředí jak z hlediska zákonných norem, tak i zvyklostí daného regionu.

Veškeré konzultace jsou poskytovány diskrétně a anonymně. Nejsou předávány žádné osobní údaje zaměstnavateli, zaměstnanci tak mají jistotu řešení i v těch nejchoulostivějších situacích.

 

ŘEŠENÉ OBLASTI

Psychologie

partnerské problémy, psychické vyhoření, nevěra, problémy s dětmi, těžká životní rozhodnutí, mezilidské konflikty, sexuologie, drogy, alkohol, problémy s otěhotněním, úmrtí partnera, menopauza, andropauza, deprese, úzkosti, rakovina, fóbie, atd.

Právo a mediace

rozvody, výživné, majetkové vyrovnání manželů, exekuce, insolvence, dědictví, reklamace, odstoupení od smlouvy, občanskoprávní spory, sousedské spory, pronájem/prodej/nákup nemovitostí, závěť, problémy s nákupy na internetu, atd.

Finanční koučink

finanční gramotnost, úspora rodinných nákladů, hospodaření se mzdou, sloučení půjček, refinancování, hypotéky, pojištění, změna banky/pojišťovny/dodavatele energie, prevence exekucí, atd.

 

Zdravý životní styl

nastavování a vedení správných režimu životosprávy a pohybových aktivit, hubnutí, nabírání svalové hmoty, specifické výživové plány, zdravotní i sportovní tréninkové plány atd.

IT Asistence

podpora softwaru Office, podpora operačního systému Windows, podpora mobilních telefonů Android a iOS, pomoc s výběrem mobilních telefonů/audiovizuální techniky/počítačů či notebooků, pomoc se specifikací kompatibility hardwaru

 

pro HR manažery a CEO
Pracovně-právní asistence/Compliance

online poradenství po telefonu – eventuálně písemnou formou – pomoc vedoucím pracovníkům s ohledem na platnou legislativu a best practices, pomoc při nastavování všech HR procesů a situací, eventuálně suplování pozice HR manažera

 

PŘÍNOSY PRO ZAMĚSTNAVATELE

PŘÍNOSY ELA
PRO VAŠI FIRMU

 • unikátní nástroj v ČR, který pro zaměstnavatele komplexně ovlivní všechny parametry lidských zdrojů (výkonnost, stabilita výkonnosti, efektivita využití pracovní doby, motivovanost, angažovanost, absence, retence, fluktuace, nehodovost na pracovišti, zmetkovost, míra škod způsobených třetím stranám, spokojenost)
 • investice, která zastaví aktuálně probíhající finanční ztráty,
  ELA není jen hezký doplněk nebo benefit!
 • zajistí bezkonkurenční atraktivitu na pracovním trhu - employer branding

PŘÍNOSY ELA
PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE

 • kompletně uchopí jakékoliv problémy zaměstnanců ve všech oblastech jejich životů
 • pomáhá řešit běžné, každodenní starosti, ale i dramatické životní situace, na které se nikdo z nás nemůže předem připravit, a to na bázi striktní anonymity a disktrétnosti
 • jediný „produkt", potřebný pro každého vašeho zaměstnance, bez ohledu na pracovní pozici, věk, region nebo osobnost
 • ošetřuje zásadní lidské potřeby zaměstnance
 • je k dispozici 24/7
 • zaměstnance má garantovánu odbornost i nutnou praxi u jednotlivých odborníků ve všech oblastech
 • zaměstnanec nemá limit na počet kauz, ani počet dotazů k jednotlivým případům

PŘÍNOSY ELA
PRO VÁS A MANAGEMENT

 • řeší váš existující naléhavý problém s lidskými zdroji
 • stabilizuje fungování organizace
 • zajistí vám úspěch jak u majitelů, tak u zaměstnanců
 • zajistí vaše plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů a KPI
 • je to investice, která udržuje organizaci stabilnější a lidsky zdravou

PŘÍNOSY ELA
PRO VAŠE KLIENTY A TŘETÍ STRANY

 • sníží riziko jejich možného poškození způsobené vašimi zaměstnanci

Návratnost investic vložených do ELA zaměstnaneckého programu.

Již v průběhu prvních dvou let má každá investice v rámci ELA programu pro zaměstnance návratnost až 11-ti násobek vložených prostředků.

Zdroj: EAPA 2010-2017.

Zlepšení morálky68%
Zvýšení produktivity62%
Snížení absencí49%
Snížení chybovosti pracovních činností43%
Snížení fluktuace zaměstnanců35%

Pro bližší informace o nástroji ELA nás prosím kontaktujte nebo vyplňte kontaktní formulář.

Prosíme vyplňte všechna povinná pole.
Prosíme vyplňte všechna povinná pole.
Prosíme vyplňte všechna povinná pole.
Prosíme vyplňte všechna povinná pole.
Prosíme vyplňte všechna povinná pole.

ELA CERTIFIKACE ORGANIZACE

Vaše organizace se stane držitelem certifikátu

HUMANE EMPLOYER - HUMÁNNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Vaší organizaci přineseme bezkonkurenční employer branding.

Image
Image

REFERENCE

Našimi klienty je většina světových společností z následujících sektorů:
AUTOMOTIVE
BANKING
FMCG
VÝROBA
RETAIL
IT
TELCO
UTILITIES
CONSULTING
A DALŠÍ