ELA
Employer Life Assistant

CELOSVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ EKONOMICKÝ NÁSTROJ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Employer Life Assistant

ELA
Emlpoyer Life Assistant

" Každá organizace je jako organismus.
Složená ze svých zaměstanců,
kteří by se dali přirovnat k buňkám. "

Jsme výhradním poskytovatelem unikátního nástroje ELA. ELA je nejúčinnější nástroj na zajištění ekonomické stability organizace. Lidské zdroje jsou nejcitlivější a nejméně stabilní proměnnou v chodu a fungování každé organizace. Pro zajištění konkurenceschopnosti je tedy klíčovou podmínkou  zajištění zásadních lidských potřeb svých zaměstnanců, což je v současné době těžší než kdykoliv předtím. Základními potřebami jsou finanční jistota,  mezilidské vztahy, a to jak doma, tak na pracovišti, zdraví a fyzická kondice. Pokud nejsou zajištěny tyto základní potřeby zaměstnance, a je jedno, jestli to je uklízečka, dělník u pásu, nebo CEO, tak v organizaci dochází k obrovským finančním ztrátám.

ELA řeší akutní problémy, existující v každé organizaci. Společně s managementem tak pomáhá plnit cíle a dosahovat úspěchů organizace. Mzdu pokryje zaměstnavatel a vše ostatní ošetří nástroj ELA.

Navíc ELA společně se zaměstnavatelem pomáhá plnit legislativní podmínky ochrany duševního a fyzického zdraví zaměstnanců na pracovišti.  

ELA BLOG