ELA
Employer Life Assistant

CELOSVĚTOVĚ NEJPOPULÁRNĚJŠÍ EKONOMICKÝ HR NÁSTROJ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Employer Life Assistant

ELA
Emlpoyer Life Assistant

" Každá organizace je jako organismus.
Složeená ze svých zaměstanců,
kteří by se dali přirovnat k buňkám. "

Jsme výhradním poskytovatelem mezinárodně populárního ekonomického HR nástroje, zaměřeného na kompletní řešení každodenních problémů, témat a nejtěžších životních situací zaměstnance, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vykonávaných pracovních činností zaměstnance.

Firmám, které využívají ELA, přinášíme: výjimečný employer branding a tedy atraktivitu pro potenciální zaměstnance, vysokou retenci zaměstnanců, jejich maximální využití pracovní doby, vysokou výkonnost, stabilní výkonnost, vysokou motivovanost a angažovanost, nízkou míru absencí a úrazovosti, nízkou míru zmetkovosti, snížení rizika způsobení škod třetím stranám a vysokou spokojenost a loajalitu.

ELA BLOG