Domů » Připojte se k firmám, které o své zaměstnance pečují jinak

Připojte se k firmám, které o své zaměstnance pečují jinak

ELA je komplexní služba, která má primárně ochránit investice vaší firmy a pomáhat vám managerům plnit vytyčené cíle za sebe a svůj tým.
ELA přispívá ke stabilizaci nejzranitelnějšího a nejnákladnějšího segmentu – lidských zdrojů.
ELA ovlivňuje klíčové parametry od výkonnosti přes efektivitu využití pracovní doby, motivovanost, angažovanost, absence, fluktuaci, chybovost/zmetkovost, nehodovost, až po spokojenost.

ELA netlumí pouze důsledky, ELA komplexně řeší příčiny.

S ELA zajistíte vaší společnosti stabilitu a připojte se k firmám, které o své zaměstnance pečují jinak.

Získejte prestižní certifikaci ,, HUMANE EMPLOYER “ (Humánní zaměstnavatel)

Lenka Vacková, Petr J. Kadidlo
ELA – Employer Life Assistant