Domů » ELA zajišťuje ochranu osobních údajů

ELA zajišťuje ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů začala před 41 lety

Klíčem k zachování soukromí je mimo jiné i ochrana osobních údajů známá jako GDPR (General Data Protection Regulation). Mezinárodní Den ochrany osobních údajů si připomínáme 28. ledna, kdy před 41 lety Rada Evropy přijala první právně závazný dokument zajišťující ochranu osobních údajů.

Od té doby Evropa v této oblasti pokročila mnohem dál, vznikly specializované zákony na ochranu osobních údajů a především obecné nařízení GDPR. I díky tomu jsou osobní údaje evropských občanů rok od roku více chráněné. Definice a principy, na kterých se tehdejší Rada Evropy shodla se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů stále přetrvávají. Osobním údajem je každá informace, která se týká konkrétního, určeného či určitelného člověka.

“Delete” při ochraně nepomůže
Nejvíce pro svoji ochranu ale může udělat každý sám tím, že přijme plnou zodpovědnost za zacházení s osobními údaji jak v online tak samozřejmě i v offline prostředí. Kromě Měli bychom si uvědomit, že vše, co na internetu sdílíme, se jednou provždy stane součástí kyberprostoru. Zveřejněnou fotku jednoduše nesprovodíte ze světa tlačítkem Delete. Zvažujme proto předem riziko zneužití, než začneme cokoli vyplňovat, podepisovat nebo sdílet.

Je nutné naše údaje uvádět?
Osobní data uvádíme na mnoha místech – v bankách, u lékařů, při registraci v obchodech, při účasti ve výzkumech, při rezervaci letenek a hotelů, nákupech v e-shopech. Jsou opravdu všechna požadovaná data nezbytná? Zkontrolujme zabezpečení svého profilu na všech sociálních sítích a co všechno jste sociálním sítím a aplikacím povolili zpracovávat. Ověřme si také nastavení samotného telefonu a počítače. Jaká je naše virtuální identita? Nezapomínejme ani v dnešní době na papír. Veškeré osobní dokumenty třiďte a nepotřebné pečlivě skartujte.

Kam se obracet při zneužití údajů
V ČR zaručuje právo na soukromý život a ochranu osobních dat občanů Zákon o ochraně osobních údajů. Na naplnění zákona dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů a může se na něj obrátit kterýkoliv občan, pokud má podezření, že jsou jeho práva na soukromí omezena či je nevhodně zacházeno s jeho osobními údaji.

ELA zajišťuje ochranu osobních údajů
ELA zajišťuje zaměstnancům svých klientů anonymní služby a tím zaručuje naprosté bezpečí. Právě proto ELA exkluzivně pro svoje klienty poskytuje Pověřence pro ochranu osobních údajů a klient tím získá záruku dodržení evropských směrnic i naplnění etického kodexu firmy.