Domů » ELA: Revoluční výhody přinášející spokojenost celé firmy bez námahy

ELA: Revoluční výhody přinášející spokojenost celé firmy bez námahy

Vést firmu je dnes opravdu nelehký úkol. Uchopit správně celý ten živý ekosystém tvořený různými lidmi s různými potřebami, bez vyjímky všechny tyto zaměstnanecké potřeby plnit a do toho se nepřetržitě starat o její zdravé fungování. Že je to těžké? Téměř nemožné. 

Firmy se to snaží řešit po svém. Někdy ale nejsou na řešení všech problémů kapacity, prioritami se stávají jen ty největší hořáky, někdy nefunguje komunikace a někdy se zkrátka ani neví, jak a odkud se samotným řešením začít. Tento začarovaný kruh se pak odráží na fungování celé společnosti a problémy v jednotlivých oblastech jen prohlubuje. 

Co kdybychom vám ale řekli, že tomu jde zamezit? Jak zaměstnancům navrátit spokojenost a vnést řád do interního chaosu nefungujících pravidel bez jakékoliv práce navíc? Řešením je ELA. To je totiž stejně, jako firma, ekosystém plný výhod, který na českém trhu nemá konkurenci a může ho využít absolutně každý. Na cokoliv a kdykoliv. 

Jak ELA funguje? 

ELA působí na trhu již téměř 10 let a zaměřuje se komplexně na eliminování všech problémů na všech úrovních, které by mohly zdravé fungování firmy ohrozit. Představte si obrovský tým odborníků a specialistů pod jednou střechou, kteří jsou připraveni kdykoliv vám, i vašim zaměstnancům s čímkoliv pomoci. Díky mnohaletým zkušenostem každého z nich si můžete být jistí, že jste v těch nejlepších rukou. Jedná se zde o ucelený tým úzce specializovaných expertů z mnoha odvětví pokrývajících celou škálu problémů. Navzájem mezi spolu spolupracují a řeší problémy zaměstnanců i firmy synergicky. Někdy totiž pomoc jen jednoho odborníka nestačí. 

“Jak přibývali klienti, měnila se struktura zaměstnanců. Přicházely jiné a nové problémy s nimiž se na nás zaměstnanci firem obraceli. Museli jsme reagovat, ale potřební odborníci nebyli v ČR k dispozici. Přesvědčili jsme proto naše odborníky a nechali je vyškolit v zahraničí.” přibližuje zakladatelka Lenka Vacková. Díky ELA assistance se tak můžete dostat k odborníkům, které byste jinak neměli šanci  využívat. Celá služba má vedle ekonomického přínosu pro zaměstnavatele též obrovský lidský rozměr. Žádný problém není dost malý na to, aby se přešel a naopak natolik velký, aby nešel vyřešit. A to se týká i rodinných příslušníků. 

Zaměstnanci mohou využít pomoc s pracovními, právními, finančními nebo rodinnými záležitostmi či zdravotními nebo duševními problémy

Co když jsou zaměstnanci spokojení, ale neví si s něčím rady samotné vedení společnosti? Problém zde může nastat například při řešení nových legislativních úprav, whistleblowingu, GDPR či restrikcí vůči udržitelnosti a uhlíkové stopě. S ELA si můžete být jistí, že vás takové problémy už  trápit nemusí. A vědí to i firmy, jako je DHL EXPRESS, Rossmann, Iveco Bus, nebo Letiště Praha, které ELA assistance již dlouhodobě využívají s maximální spokojeností. 

Jak se s využitím ELA zlepší fungování jednotlivých oddělení vaší firmy? 

Firem, které ELA využívají, přibývá. Pojďme se podívat, jaký pozitivní vliv mají tyto výhody na jednotlivá oddělení. Začněme u HR oddělení, protože pokud ho firma má, je jejím nepostradatelným pulzujícím srdcem. Když ale takové oddělení nefunguje, má to negativní vliv na celou společnost. S ELA se bez problému postaráte o zajištění základní personální potřeby všech. Představte si frustraci interních personálních specialistů, kteří musí neustále řešit každodenní překážky i osobní problémy všech zaměstnanců, a nevědí, jak na to, nebo je zkrátka zaměstnanců tolik, že na to není prostor ani čas. Menší firmy třeba HR oddělení ani nemají. 

A právě zde nastupuje ELA, která na sebe břímě těchto problémů převezme za vás. Pro zaměstnance je zde zřízená linka se specialisty, na kterou se mohou nonstop 24/7 obracet. Jsou zde diskrétně vyslechnuti a jejich problém se okamžitě řeší týmem příslušných odborníků. HR oddělení tedy odpadá například řešení konfliktů na pracovišti i mimo něj. I v krásných kancelářích může nastat napjatá atmosféra, strach, závist, potenciální fraud, stávka, hromadná nespokojenost či třeba pomluvy. Hrozí nebezpečí medializace. Tohle vše je v rámci služeb v ceně.

Personalisté se na ELA mohou obracet například i skrz pomoc ohledně dosažení dlouhodobých strategických plánů organizace v oblasti lidských zdrojů, řešením problémů vzniklých na pracovišti při restrukturalizaci a jiných důležitých změnách, nebo v komunikaci s odbory a zaměstnanci. Dále si poradí i s problematikou zaměstnaneckých výhod v rámci řízení personální práce, zajištěním etické linky, etického kodexu, Due Diligence a nebo řešením whisleblowingu. To jsou v dnešní době velmi ožehavá témata.

Šťastní zaměstnanci a spokojení personalisté jsou pak recept na snížení fluktuace a zajištění dobrého jména firmy i pro budoucí uchazeče o zaměstnání. To se vám postará i o lepší konkurenceschopnost.

Z hlavy můžete vypustit i samotnou implementaci ELA mezi zaměstnance, ELA je totiž součástí BOZP a tak toto povinné školení osobně, či online, povedou specializovaní školitelé ELA bez jakékoliv starosti navíc. Stejně tak organizují celou řadu odborných webinářů dle firemní potřeby, či podle aktuálních trendů ve společnosti. V případě tragické události na pracovišti přijedou erudovaní krizoví interventi a celou situaci komplexně řeší, vč. komunikace s příbuznými. Připraví i školící a PR materiály dle předchozí domluvy. To samé platí například i při nově vydaných nařízeních ohledně úprav legislativy z Evropské unie, kterých v poslední době hojně přibývá. ELA vám v rámci toho pomůže se všemi potřebnými změnami uvnitř společnosti, úpravami na webu, proškolením zaměstnanců, nebo reportováním. V posledních letech se v této oblasti hojně řeší problematika whisleblowingu a budou se v nejbližší době řešit restrikce vůči udržitelnosti a uhlíkové stopě

Podívejme se společně na pozitivní dopad ELA výhod i v rámci financí a plnění cílů. Jak už bylo zmíněno, firma ušetří zvýšenou produktivitou spokojených zaměstnanců i snížením své závislosti na externích službách. Tím to ale nekončí. Když je třeba, jsme připraveni vám zlepšit celkovou koordinaci chodu finančního systému vaší společnosti a zajistíme jí tak efektivnější hospodaření. Naši specialisté se vám postarají o pomoc s plněním cílů v souladu s definovanou strategií firmy a zároveň eliminováním či odstraněním překážek, které by tomu stály v cestě. Může se jednat například o špatnou interní komunikaci, díky které nejsou jednotliví manažeři schopni zcela správně porozumět svým úkolům a díky tomu tak neplní cíle svých oddělení. V jiném případě to zase může být nesprávně motivované obchodní oddělení se sníženými výkony a nesplněnými KPI’s. I tady může prospět zlepšení komunikace. Jak uvnitř s ostatními odděleními, tak vně společnosti s klienty a dodavateli. To zase může zlepšit klientskou spokojenost.

Výrobní firmy mohou ocenit pomoc s lepším a bezproblémovějším chodem výroby. Eliminujte s námi zmetkovost a naopak maximalizujte vytížení strojů a zařízení na jejich údržbu. Pomůžeme se stabilizací výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínů zakázek, s manažerskými činnostmi pro nové manažery ve výrobě, nebo například s efektivnějším řešením úrazů na pracovišti. Postaráme se o snížení množství konfliktů v rámci jednání s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod.

A jak konkrétně mohou pomoc ELA využít zaměstnanci?

ELA je způsob podpory zaměstnanců v jejich různých životních situacích výhodný pro obě strany. Pojďme si ukázat na pár případech, jak to celé funguje ze strany zaměstnanců v praxi. Podívejme se na to z pohledu výkonu. Každý šéf chce mít výkonné zaměstnance a je prokázáno, že nejlepší výkony podávají zaměstnanci, kteří jsou šťastní a v pohodě. Jenže dnešní doba je plná spěchu, vysokých nároků a honby za skvělou a úspěšnou kariérou. Při takovém závodu ale trpí hlavně psychické zdraví a to zejména kvůli špatné work-life balance. Pracovní výkony upadají, přichází syndrom vyhoření. 

Když si do této rovnice započítáme i řešení všemožných problémů v rovině osobního života, vyjde nám nepěkný výsledek poukazující na fakt, že mírnými až těžkými psychickými poruchami v Česku trpí kolem 80 % lidí. Z toho vyplývá, že je téměř jisté, že se jedná i o vaše zaměstnance. Většina lidí je ale v řešení těchto problémů odkázaná sama na sebe a jen málokdo se svěří, nebo sám vyhledá odbornou pomoc. 

U zaměstnavatelů, kteří implementovali ucelený ekosystém ELA, je to ale jinak. Každý zaměstnanec získá svůj jedinečný ELA zaměstnanecký kód. S ním se může nonstop 24/7 obrátit na zcela anonymní telefonickou nebo e-mailovou podporu odborníků, kteří jemu i celé jeho rodině pomohou a poskytnou komplexní řešení všech problémů. Může se jednat o partnerské problémy, psychické vyhoření, vztahy na pracovišti, ale i poruchu příjmu potravy, alkohol, těžká životní rozhodnutí nebo problémy spojené s výchovou dětí. Je-li třeba, sjednají ELA odborníci zcela zdarma schůzku u specialistů i fyzicky. Nejen, že budou takoví zaměstnanci spokojenější, kromě lepších výkonů se zvýší i jejich loajalita.

Dalším dobrým příkladem může být, zejména u výrobních společností, pomoc s finanční gramotností. Lidé neumí nakládat se svými financemi, snadno se zadluží, ztratí se v bankovních produktech, které neumí správně využívat a dostávají se do spirály dluhů, exekucí a insolvencí. ELA specialisté se zde stávají jakýmisi osobními finančními poradci každého zaměstnance a dokáží přijít s tím nejlepším řešením na míru. Provedou podrobnou diagnózu finanční situace daného člověka, kterému mohou například sloučit a refinancovat stávající půjčky, ušetřené peníze mu naopak pomohou lépe investovat a poradí, jak co nejlépe a nejefektivněji zacházet s rodinným rozpočtem do budoucna. 

U těch, kterým chybí finance úplně, pomohou s vyřízením všech sociálních dávek, nebo provedením exekučního auditu. A ti, kdo mají své finance pod kontrolou a touží například jen po svém vlastním bydlení, vyberou vhodný produkt a sjednají ty nejlepší podmínky. Nejedná se tu ale o žádné makléře, kteří by zaměstnance mohli ovlivňovat za účelem vlastních provizí. 

A co když se toho sejde více najednou? Představte si například, že máte zaměstnance procházejícího rozvodem, to je v dnešní době  velmi častá a také nepříjemná situace, se kterou by si kdejaký zaměstnanec nemusel sám poradit. S ELA vyřídí najednou všechny právní záležitosti a třeba i výživné, majetkové vyrovnání manželů či prodej nemovitosti. Jiní jeho kolegové mohou ve stejnou chvíli najít řešení sousedských sporů, problémů s nákupy na internetu, reklamacemi, nebo s vyřízením pokuty z dovolené. 

Nemusí se vždy ale jednat jen o velké a závažné problémy. ELA si posvítí i na zcela obyčejné věci každodenního života nebo na oblast zdravého životního stylu. Někomu pomůže s vyřízením zpožděného letu, někomu se zamítnutým nebo nízkým pojistným plněním Jiný by se rád cítil lépe po fyzické stránce a potřebuje pomoci s hubnutím a správným výběrem zdravé diety na míru, někdo by rád nabral svalovou hmotu. Každý váš zaměstnanec může využít třeba i služby výživového poradce, který mu pomůže sestavit specifické výživové plány zdravotní, sportovní, a nebo i tréninkové. Ať vás bolí záda, nebo chcete zhubnout, všichni odborníci ze sekce zdraví jsou pod odborným dohledem lékařů, kteří vám navíc pomohou lépe porozumět vaší lékařské diagnóze. Takhle široký záběr ELA má, mnoho problémů, jedno řešení. 

Výhody, jako ještě žádné jiné

ELA zkrátka nemá limity. Není problém, se kterým by se firma měla dále trápit a je jedno, jak je velká, nebo kolik má zaměstnanců. Každý má možnost využít pomoc s tím, co ho

momentálně trápí. Kromě zmíněného ušetření a zlepšení vztahů na pracovišti má ale využívání těchto výhod pro firmu i další podstatný benefit. Získáte totiž certifikaci Human employer (Humánní zaměstnavatel) a vstoupíte tak do celosvětového „klubu“ elitních zaměstnavatelů, kteří se touto certifikací mohou pyšnit. Odstartujte tak novou kapitolu své organizace a začněte výhody předplaceného uceleného systému péče o zaměstnance ELA – Employer Life Assistant využívat ještě dnes.