Domů » Domácí násilí se může týkat všech bez ohledu na věk či pohlaví

Domácí násilí se může týkat všech bez ohledu na věk či pohlaví

Obětí domácího násilí stále přibývá. ELA – Employer Life Assistant se pomocí webinářů, různých PR materiálů a dalších aktivit snaží o to, aby si lidé uvědomili, jaké jsou různé typy domácího násilí, tedy fyzické, sexuální, psychické, sociální či ekonomické.

25. listopadu, v rámci Mezinárodního dne násilí na ženách, bychom rádi připomenuli, že domácí násilí se může týkat všech, a to bez ohledu na věk či pohlaví,” říká Lenka Vacková, generální ředitelka ELA – Employer Life Assistant. “V případě jakékoliv podoby domácího násilí  by mělo být běžné a normální o pomoc požádat,” dodává jednatel společnosti ELA, Petr Kadidlo a poukazuje na to, že i když obětí domácího násilí každý rok přibývá, mnoho z nich se stále neodváží agresora nahlásit. 

Pomoci mohou i zaměstnavatelé

Pro oběti domácího násilí je často jediným kontaktem, kde se mohou cítit svobodní a otevření, pouze jejich pracovní kolektiv. “Dlouhodobě řešíme problémy v osobním životě zaměstnanců. Nabízíme akutní i dlouhodobou pomoc též v podobě odborného sociálního poradenství, psychologie a práva”, popisuje některé oblasti činnosti ELA Petr Kadidlo a připomíná, že dlouhodobě vyzývají lidi, aby si všímali změn chování a znaků násilí u svých kamarádů, přátel, nebo kolegů a nebáli se říct si o radu či pomoc v rámci služby ELA, kterou svým zaměstnancům poskytují velmi zodpovědní zaměstnavatelé.

 

Program ELA je dostupný každému

Díky unikátnímu ucelenému asistenčnímu programu ELA, který má možnost poskytnout svým zaměstnancům každá organizace či firma, může zaměstnavatel nabídnout akutní i dlouhodobé řešení problémů svým zaměstnancům a jejich rodinám. “Domácí násilí je  jedno z tisíců témat, které služba zahrnuje. Bohužel se ale většinou na to, že se člověk stává obětí domácího násilí, přijde až při řešení jiného problému, ne-li náhodou, a v ten moment přichází na řadu pomoc díky zkušenému týmu odborníků ELA, který s obětí začne akutně pracovat. Je to vždy ale dlouhodobá práce, protože je to velmi citlivé a bolestivé téma. Lidé, kteří se dostanou do role oběti, by se neměli bát říci si o pomoc nejen u svého zaměstnavatele, ale i ve svém blízkém okolí. Osvěta pomoci a komplexního programu ELA by se měla stát součástí každodenního života,” popisuje program ELA Lenka Vacková a dodává, že drtivá většina obětí, ani jejich okolí neví, jak se v takové situaci správně zachovat. “Je opravdu důležité se vždy obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou.” 

TERMINOLOGIE

Domácím násilím se rozumí týrání fyzické (tělesné), sexuální, psychické (duševní), sociální či ekonomické mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilí se stupňuje a oběť ztrácí schopnost včas tyto střety zastavit a vyřešit narušený vztah.

V kategorii psychického násilí jde nejčastěji o soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, zesměšňování na veřejnosti, vyhrožování, zastrašování, snižování osobních kvalit, znevažování schopností ohrožené osoby, využívání mocenských privilegií, dále akty orientované na osoby, zvířata a věci, ke kterým má ohrožená osoba citový vztah. Například vyhrožování, že bude ublíženo blízkým lidem, domácím mazlíčkům, že budou zničeny věci, ke kterým má týraná osoba vztah nebo pro ni představují nenahraditelnou vzpomínku.

Sociálně lze týrat osobu například izolováním od ostatních lidí, zablokováním telefonu, zákazem vycházení z bytu, bezvýhradnou kontrolou času a sociálních kontaktů.

Ekonomické násilí zahrnuje zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných částek, odmítání spolufinancovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz, znemožnění disponovat společným účtem apod.