Domů » Ekosystém ELA je klíčovým řešením pro každou firmu, i tu vaši

Ekosystém ELA je klíčovým řešením pro každou firmu, i tu vaši


🕴 etický kodex
👉 pověřenec pro ochranu osobních údajů
👉 rovný přístup k rozdílným věkovým skupinám
🌳 společenská zodpovědnost
👉 atraktivní zaměstnavatel
👉 dialog mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
👉 osobní rozvoj zaměstnanců
🔐 bezpečné pracovní podmínky
👉 bezpečnost při práci
💰 protikorupční opatření
👫 genderová rovnost
👉 rovný přístup k rozdílným věkovým skupinám
👉 lidská práva
👉 psychická zátěž
👉 sociální udržitelnost
🌈 rovný přístup k LGBT+
Asistenční ekosystém ELA je klíčovým řešením pro každou firmu, i tu vaši.Lenka Vacková & Petr J. Kadidlo
ELA – Employer Life Assistant