LIN&Partners s.r.o.

Společnost LIN & Partners s.r.o. je oficiální člen asociace EAPA se statutem „Professional Member“ a jediný poskytovatel nástroje ELA v ČR/SR. Asociace EAPA - Employee Assistance Professionals Association (www.eapassn.org) je největším světovým sdružením poskytovatelů asistenční služby pro zaměstnance. ELA – Employer Life Assistant se inspirovala základní myšlenkou EAP, ale hledali jsme cesty, jak tuto myšlenku přetvořit na skutečně, reálně a prakticky fungující klíčový ekonomický nástroj pro jakýkoliv typ organizace, ale i pro zaměstnance samotné.

Image

Specialisté, týmy

Garantujeme vysokou míru odbornosti a potřebnou délku praxe jednotlivých specialistů pro každou z tematických oblastí ELA.

Služba je poskytována v českém, slovenském a anglickém jazyce.

LIN&Partners s.r.o.

Našimi klienty jsou přední světové korporace i rodinné firmy napříč sektory.

Klient ELA se stává držitelem certifikace ,, HUMANE EMPLOYER “.

ELA – Employer Life Assistant
VYSOKÉ STANDARDY

Employer Life Assistant - nejmodernější nástroj pro stabilitu výkonnosti a plnění cílů organizace.

ELA je jediný komplexní nástroj pro stabilizaci lidských zdrojů.

ELA je nejúčinnější nástroj na zajištění ekonomické stability organizace a fungování zaměstnanců.

ELA zvyšuje loajalitu zaměstnanců k firmě, pomáhá budovat pozitivní hodnocení brandu.  na pracovním trhu

Employer Life Assistant - kompletní osobní profesionální realizační tým pro Vaše zaměstnance - 24/7 k dispozici odborníci v oblasti psychologie, mediace, právo, finance a zdravý životní styl.

Funguje na striktním principu anonymní, diskrétní osobní asistenční služby.