ELA je též součást řešení Vaší BOZP povinnosti

Péče o zaměstnance je zákonnou povinností i ekonomickou nutností pro každou organizaci. Příznivé pracovní i rodinné podmínky pozitivně ovlivňují fyzické i duševní zdraví, spokojenost, motivaci, schopnosti, výsledky a chování vašich zaměstnanců a jsou předpokladem úspěšného vykonávání práce a dosahování požadovaného výkonu. Správně ošetřené pracovní podmínky stabilizují Vaše zaměstnance a posilují jejich sounáležitost s vykonávanou prací a realizovanými cíli Vaší organizace. Současně zvyšují atraktivnost práce a zlepšují Vaši pověst jakožto zaměstnavatele.

Neřešené problémy zaměstnanců jsou velmi častou příčinou nepozornosti, chybovosti, absencí, špatné výkonnosti, úrazovosti a dalších vážných pracovních problémů. ELA asistenci je třeba chápat jako preventivní nástroj, jehož cílem je řešit problémy zaměstnanců, chránit jejich zdraví a vytvořit jim takové podmínky, kdy jejich pracovní výkon posiluje stabilitu a ekonomiku firmy.

Účelem péče o zaměstnance a o jejich pracovní podmínky je dosáhnout příznivých hodnot všech časových (pracovní doba), prostorových (pracovní prostředí), bezpečnostních (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a jiných faktorů, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu při vykonávání práce a dosahování požadovaného výkonu. Ostatně péči o bezpečnost a zdraví zaměstnanců ukládá zaměstnavateli zákon (§ 101 odst. 1, 2 a 5 zákoníku práce).

ELA je nástroj, který odráží vaši firemní kulturu. Péči o zaměstnance je nutné směřovat na míru svým lidem a jejich spokojenosti.

“I v krásných kancelářích může panovat napjatá atmosféra, strach, závist nebo třeba pomluvy, o kterých nemáte možnost vědět.”

Řádnou péčí:

  • předcházíte ohrožení života a zdraví při práci
  • zajišťujete aktivní prevenci vzniku psychických potíží zaměstnanců a redukujete míru stresu
  • podporujete pracovní výkonnost a spokojenost zaměstnanců
  • předcházíte vzniku konfliktů a efektivně je řešíte

 ELA pro vaši organizaci představuje prevenci rizik – nejen z hlediska bezpečnosti práce. Vaši zaměstnanci a jejich rodiny mají k dispozici ELA týmy odborníků, pokrývající celé spektrum života zaměstnance 24/7. Samozřejmostí je krizová intervence, anonymita a bezlimitnost počtu dotazů i kauz.