Srovnání

Rozdíly mezi nástrojem ELA
a asistenčními linkami

fungování a implementace služby

Jak služba ELA funguje?

Lze službu poskytnout vybrané skupině zaměstnanců za odměnu?

Ne, tato zaměstnanecká podpora není „za odměnu“. Je to nástroj nezbytný k zajištění maximálního rozvoje osobního potenciálu každého z vašich zaměstnanců, který pak přímo ovlivňuje funkčnost, výkonnost a stabilitu vaší firmy. ELA není benefit, je nezbytnou součástí BOZP, viz zákon o rovném zacházení se zaměstnanci.

Jaká je reakční doba?

Pokud se nejedná o krizovou intervenci, je maximální reakční doba pro zahájení řešení podpory už konkrétním odborníkem do 48 hodin. Většinou je to ale dříve, záleží i na závažnosti případu. Zaměstnanci si však mohou zvolit i jiný termín, který jim lépe vyhovuje.

Která oblast podpory je nejvíce využívána?

Podle reportu převažuje u klientů podpora v oblasti práva a psychologie, v některém období u některých klientů vede psychologie, pak zase právo.

Lze využívat pouze některé oblasti ELA?

Efekt podpory spočívá právě v komplexnosti, tedy že je momentální problém zaměstnance řešen v rámci ELA systému různými odborníky. Přijde-li zaměstnanec díky ELA na to, co je jádro jeho problému, ale pokud mu odborník z jiného oddělení nepomůže daný problém vyřešit, nemá taková neúplná podpora význam. Máme ovšem i klienty, kteří mají z různých interních důvodů ELA nakonfigurovánu v nějakém omezeném módu. Tedy ano, ve výjimečných případech lze.

Jak náročná je implementace služby?

My pro klienta připravíme veškeré podklady a materiály, a zkonzultujeme s ním, jak službu ELA optimálně využít pro jeho zaměstnance. ELA zaměstnancům pak představí někdo z naší strany, tedy implementační proces a jeho zátěž je zcela na nás.

Od klienta potřebujeme tedy jen pár odpovědí a seznam zaměstnanců, který obsahuje pouze příjmení a osobní číslo zaměstnance. V případě velké společnosti také středisko, nebo jméno vedoucího, abychom vše připravili, roztřídili a minimalizovali administrativní zátěž klienta. Tedy ne, implementace není náročná, ale nějakou spolupráci na straně zaměstnavatele potřebujeme.

Jak dlouho potřebujete na přípravu služby?

Záleží na velikosti firmy a počtech prezentací zaměstnancům. Přibližně 2 až 4 týdny.

Jak často může zaměstnanec volat? Je nějaký limit na počet kauz?

Jeden z hlavních pilířů služby je bezlimitnost, neexistuje žádný limit na počet kauz a počet jednotlivých úkonů v rámci jedné kauzy. Každý případ je jiný a každý člověk je jiný, tedy každý potřebuje i jinou péči, jiná vysvětlení, jiný přístup. Limit by zcela popřel smysl podpory.

Jak je zajištěna kontinuita při řešení kauzy? Dostane se zaměstnanec ke stejnému specialistovi?

To je ošetřeno právě disktrétním ELA kódem, díky kterému mj. systém v rámci jedné kauzy propojí zaměstnance se stejným odborníkem.

Co když se na Vás obrátí zaměstnanec a je to proti zájmům firmy?

Klientem je pro nás organizace/firma, tedy nikdy neradíme proti zaměstnavateli, to platí ve všech oblastech ELA. Většina klientů má navíc zcela vyjmuto pracovní právo.

Co když zaměstnanec ztratí kód?

Pak se jednoduše obrátí na HOT linku ELA, kde mu vygenerují kód nový. Stejně tak má možnost na této lince 24/7 řešit jakékoliv stížnosti nebo připomínky k ELA. My každou stížnost prošetříme a podáme klientovi vysvětlení.

Kdo může ELA využívat a pro koho je služba vhodná

Pro koho je ELA určena?

Kdo všechno může podporu využívat?

Zaměstnanec a jeho přímá rodina.

Lze službu poskytnout vybrané skupině zaměstnanců za odměnu?

Ne, tato zaměstnanecká podpora není „za odměnu“. Je to nástroj nezbytný k zajištění maximálního rozvoje osobního potenciálu každého z vašich zaměstnanců, který pak přímo ovlivňuje funkčnost, výkonnost a stabilitu vaší firmy. ELA není benefit, je nezbytnou součástí BOZP, viz zákon o rovném zacházení se zaměstnanci.

U nás pracují spíš mladí, ti problémy neřeší.

Mladí lidé řeší jiné problémy než starší, ale neznamená to, že jich mají méně. Často je trápí pronájmy, dluhy, vztahové problémy, stres, neshody s rodiči apod.

U nás pracují spíš starší lidé, ti nejsou zvyklí problémy řešit takto na dálku.

Někteří naši klienti mají průměrnou věkovou skupinu zaměstnanců nad 50 let, přesto mají přibližně stejné využití podpory jako v jiných společnostech. Vždy je důležité vysvětlit zaměstnancům na konkrétních příkladech, jak jim ELA může pomoci. Aby si každý mohl uvědomit, že i on/ona, partner/ka či jeho/její dítě něco podobného řešili, řeší, prožívají. To je ten první impuls pro zvednutí telefonu a pak už se prolomí bariéra nedůvěry. Po takovém přiblížení podpora funguje pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně řízení firmy.

V jakém jazyce je služba poskytována?

Základem je čeština, slovenština a angličtina. U psychologie je možná také ukrajinština, ruština, běloruština a polština. Právo je pak podle českého či slovenského práva.

Praktické otázky nebo obavy zaměstnavatelů

Podrobnosti pro zaměstnavatele

Co se stane, pokud by ELA odborník špatně poradil a vznikne tak zaměstnanci škoda? Nebude vyžadovat náhradu po nás, po firmě?

Služba ELA je zajišťována špičkovými odborníky. Pokud by zaměstnanci ale vznikla nějaká škoda, nebude ji vymáhat po vás jako zaměstnavateli. Provozovatelem služby je společnost LIN & Partners, která je dle zákona pojištěna pro případ, že by k takové prokázané vině došlo. Stejně tak je tomu ze zákona u advokátů ELA.

Jak si zaměstnavatel ověří, zda zaměstnanci podporu využívají? a tedy jestli má ELA pro nás smysl?

Každý zaměstnanec od nás obdrží vlastní diskrétní ELA kód, pod kterým budou on nebo členové rodiny podporu využívat. Tento kód nám pro každého zaměstnance náhodně generuje společnost Microsoft, která také spravuje veškerá data. Jakmile zaměstnanec kontaktuje ELA s novým případem, ten je pod kódem zadán do systému. Každý kvartál nám díky těmto kódům dokáže Microsoft vytvořit report o využití ELA ve vaší firmě, který obsahuje počet kódů (uživatelů), kteří službu v daném kvartálu využili a zároveň počet nově založených kauz v jednotlivých oblastech (právo, psychologie, mediace, zdravý životní styl, finance). Nezachází přitom do individuálních podrobností – služba ELA je poskytována anonymně.

Klient také dostává celkový roční report, stejně jako různá doporučení, informace, články a videa. Jejich prostřednictvím může průběžně připomínat ELA svým zaměstnancům – i podle toho, jaká nejčastější témata jejich kolegové řeší.

Co se stane s účtem zaměstnance, když u nás skončí?

Možnost čerpat podporu má zaměstnanec do té doby, dokud pracuje ve firmě. Poté jeho účet expiruje a individuální kód je zablokován. V rámci tzv. „dopéče“ jsme schopni nabídnout zaměstnavatelům pokračování podpory ještě nějakou dobu po té, co se se zaměstnancem dohodnou na odchodu. Pro nás je to technicky stále stejný mód – podpora pokračuje, zaměstnavatel nám hradí péči o bývalého zaměstnance po určitou dobu dále, tento jen už není veden ve stavu zaměstnanců.

Když si zaměstnanci zvyknou na takový servis, nestane se, že nám službu po roce zdražíte, takže si ji nebudeme již moci dovolit a ocitneme se pod extrémním tlakem ze strany zaměstnanců?

Většina našich klientů má ve smlouvě zakotvenou automatickou obnovu, která jim přesně tento bod ošetřuje. Mohou tedy ELA vypovědět, anebo ji nechají běžet dál a mají stejné podmínky. Většina našich klientů jsou dlouhodobé kontrakty.

Co když se na Vás obrátí zaměstnanec a je to proti zájmům firmy?

Klientem je pro nás organizace/firma, tedy nikdy neradíme proti zaměstnavateli, to platí ve všech oblastech ELA. Většina klientů má navíc zcela vyjmuto pracovní právo.