FUNGOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SLUŽBY

Jak služba ELA funguje?

Kdo potřebuje ELU? Každý!

Každý člověk, každá firma, každý zaměstnanec i zaměstnavatel.

ELA je univerzální pomocník pro řešení všech životních, psychických, finančních i právních problémů zaměstnanců i zaměstnavatelů.

ELA pomáhá na všech úrovních řízení lépe se orientovat v problémech, kterým zaměstnanci i zaměstnavatelé a jejich rodiny čelí.

ELA řeší komplexně daný problém po celou jeho dobu trvání a díky širokému týmu odborníků a specialistů jej dovede do úspěšného výsledku. Díky tomu jsou jednotlivci i celé týmy spokojenější, soustředěnější a produktivnější. 

ELA zlepšuje tak fungování firem ve všech oborech napříč. ELA pomáhá anonymně. Tým ELA odborníků je dostupný kdykoliv – mimo pracovní dobu a o víkendech. ELA je “must-have” akutní i dlouhodobá pomoc v životních situacích.

Pro koho je ELA vhodná? Pro všechny!

N

Pro firmy všech velikostí
Máme vhodná řešení pro velké společnosti, střední podniky, malé organizace i začínající startupy.

N

Řadové zaměstnance i manažery
Naše asistence je vhodná a finančně výhodná pro pracovníky na všech úrovních řízení.

N

Pro každou organizaci nebo společnost, kde pracují lidé! Pro všechny oddělení a sektor činnosti Vaší firmy od IT po HR.

N

Pro všechny regiony České a Slovenské republiky
Dokonce i pro pracovníky ze zahraničí. Systém je speciálně vytvořen v různých jazykových mutacích.

ELA je univerzální pomocník pro řešení životních, psychických, finančních i právních problémů.

Pomáhá zaměstnancům na všech úrovních řízení a zlepšuje tak fungování firem ve všech oborech.

Životní problémy, se kterými ELA pomáhá

Procenta v závorce vyjadřují, kolik procent vašich kolegů se v životě s daným problémem přímo setká nebo je jím ovlivněno skrze nejbližší rodinu.

Rozvod (55 % zaměstnanců)

Občasná deprese nebo úzkost (100 % zaměstnanců)

Dlouhodobá deprese (30 % zaměstnanců)

Psychiatrické pomoci pro děti (15 % zaměstnaců)

Alkoholismus (35 % zaměstnanců)

Exekuce (10 % zaměstnanců)

Finanční problémy (20 % zaměstnanců)

Úmrtí na zhoubný nádor (25 % zaměstnanců)

Zdravotně postižené dítě (13 %)

Závislost na pervitinu nebo opioidech (5 %)

ELA je řešení Vaší BOZP povinnosti

Psychické a fyzické zdraví zaměstnanců je nezbytnou součástí firemní strategie. Starost o něj pomáhá účinně zajistit konkurenceschopnost, funkčnost a profitabilitu organizace.

Nejvážnější důsledky má nedodržení zásad BOZP v případech vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, kdy se však již zkoumá pouze důvod škody, tedy které
zásady BOZP byly porušeny a do jaké míry kterým účastníkem pracovněprávního vztahu. Z toho důvodu je třeba celé toto ustanovení chápat jako preventivní, jehož
cílem je chránit zdraví zaměstnanců.

V následujících měsících vstoupí v platnost povinnost zaměstnavatele ošetřit téma whistleblowingu. ELA toto téma kompletně ošetřuje.

Co umíme udělat pro vaši společnost

  • Zastavíme každodenní finanční ztráty způsobované psychickou či fyzickou nepohodou vašich zaměstnanců.
  • Přitáhneme vám kvalitní zaměstnance – employer branding – obdržíte certifikaci “Humane Employer”.
  • Zajistíme retenci vašich zaměstnanců.
  • Změníme fungování každého zaměstnance: jeho výkonnost a její stabilitu, využití pracovní doby, motivovanost, snížíme množství chyb, úrazovost, absenci, nemocnost, fluktuaci atd.
  • Ohlídáme vám nebezpečné trendy mezi zaměstnanci či situace ve vaší firmě, budeme vás okamžitě informovat v případě nebezpečných situací – např. potenciální fraud, stávka, hromadná nespokojenost zaměstnanců atd.
  • Vyřešíme vám vaši nastávající zákonnou povinnost whistleblowingu.

Srovnání

Rozdíly mezi nástrojem ELA
a asistenčními linkami

fungování a implementace služby

Jak služba ELA funguje?

Lze službu poskytnout vybrané skupině zaměstnanců za odměnu?

Ne, tato zaměstnanecká podpora není “za odměnu”. Je to nástroj nezbytný k zajištění maximálního rozvoje osobního potenciálu každého z vašich zaměstnanců, který pak přímo ovlivňuje funkčnost, výkonnost a stabilitu vaší firmy. ELA není benefit, je nezbytnou součástí BOZP, viz zákon o rovném zacházení se zaměstnanci.

Jaká je reakční doba?

Pokud se nejedná o krizovou intervenci, je maximální reakční doba pro zahájení řešení podpory už konkrétním odborníkem do 48 hodin. Většinou je to ale dříve, záleží i na závažnosti případu. Zaměstnanci si však mohou zvolit i jiný termín, který jim lépe vyhovuje.

Která oblast podpory je nejvíce využívána?

Podle reportu převažuje u klientů podpora v oblasti práva a psychologie, v některém období u některých klientů vede psychologie, pak zase právo.

Lze využívat pouze některé oblasti ELA?

Efekt podpory spočívá právě v komplexnosti, tedy že je momentální problém zaměstnance řešen v rámci ELA systému různými odborníky. Přijde-li zaměstnanec díky ELA na to, co je jádro jeho problému, ale pokud mu odborník z jiného oddělení nepomůže daný problém vyřešit, nemá taková neúplná podpora význam. Máme ovšem i klienty, kteří mají z různých interních důvodů ELA nakonfigurovánu v nějakém omezeném módu. Tedy ano, ve výjimečných případech lze.

Jak náročná je implementace služby?

My pro klienta připravíme veškeré podklady a materiály, a zkonzultujeme s ním, jak službu ELA optimálně využít pro jeho zaměstnance. ELA zaměstnancům pak představí někdo z naší strany, tedy implementační proces a jeho zátěž je zcela na nás.

Od klienta potřebujeme tedy jen pár odpovědí a seznam zaměstnanců, který obsahuje pouze příjmení a osobní číslo zaměstnance. V případě velké společnosti také středisko, nebo jméno vedoucího, abychom vše připravili, roztřídili a minimalizovali administrativní zátěž klienta. Tedy ne, implementace není náročná, ale nějakou spolupráci na straně zaměstnavatele potřebujeme.

Jak dlouho potřebujete na přípravu služby?

Záleží na velikosti firmy a počtech prezentací zaměstnancům. Přibližně 2 až 4 týdny.

Jak často může zaměstnanec volat? Je nějaký limit na počet kauz?

Jeden z hlavních pilířů služby je bezlimitnost, neexistuje žádný limit na počet kauz a počet jednotlivých úkonů v rámci jedné kauzy. Každý případ je jiný a každý člověk je jiný, tedy každý potřebuje i jinou péči, jiná vysvětlení, jiný přístup. Limit by zcela popřel smysl podpory.

Jak je zajištěna kontinuita při řešení kauzy? Dostane se zaměstnanec ke stejnému specialistovi?

To je ošetřeno právě disktrétním ELA kódem, díky kterému mj. systém v rámci jedné kauzy propojí zaměstnance se stejným odborníkem.

Co když se na Vás obrátí zaměstnanec a je to proti zájmům firmy?

Klientem je pro nás organizace/firma, tedy nikdy neradíme proti zaměstnavateli, to platí ve všech oblastech ELA. Většina klientů má navíc zcela vyjmuto pracovní právo.

Co když zaměstnanec ztratí kód?

Pak se jednoduše obrátí na HOT linku ELA, kde mu vygenerují kód nový. Stejně tak má možnost na této lince 24/7 řešit jakékoliv stížnosti nebo připomínky k ELA. My každou stížnost prošetříme a podáme klientovi vysvětlení.

Kdo může ELA využívat a pro koho je služba vhodná

Pro koho je ELA určena?

Kdo všechno může podporu využívat?

Zaměstnanec a jeho přímá rodina.

Lze službu poskytnout vybrané skupině zaměstnanců za odměnu?

Ne, tato zaměstnanecká podpora není “za odměnu”. Je to nástroj nezbytný k zajištění maximálního rozvoje osobního potenciálu každého z vašich zaměstnanců, který pak přímo ovlivňuje funkčnost, výkonnost a stabilitu vaší firmy. ELA není benefit, je nezbytnou součástí BOZP, viz zákon o rovném zacházení se zaměstnanci.

U nás pracují spíš mladí, ti problémy neřeší.

Mladí lidé řeší jiné problémy než starší, ale neznamená to, že jich mají méně. Často je trápí pronájmy, dluhy, vztahové problémy, stres, neshody s rodiči apod.

U nás pracují spíš starší lidé, ti nejsou zvyklí problémy řešit takto na dálku.

Někteří naši klienti mají průměrnou věkovou skupinu zaměstnanců nad 50 let, přesto mají přibližně stejné využití podpory jako v jiných společnostech. Vždy je důležité vysvětlit zaměstnancům na konkrétních příkladech, jak jim ELA může pomoci. Aby si každý mohl uvědomit, že i on/ona, partner/ka či jeho/její dítě něco podobného řešili, řeší, prožívají. To je ten první impuls pro zvednutí telefonu a pak už se prolomí bariéra nedůvěry. Po takovém přiblížení podpora funguje pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně řízení firmy.

V jakém jazyce je služba poskytována?

Základem je čeština, slovenština a angličtina. U psychologie je možná také ukrajinština, ruština, běloruština a polština. Právo je pak podle českého či slovenského práva.

Praktické otázky nebo obavy zaměstnavatelů

Podrobnosti pro zaměstnavatele

Co se stane, pokud by ELA odborník špatně poradil a vznikne tak zaměstnanci škoda? Nebude vyžadovat náhradu po nás, po firmě?

Služba ELA je zajišťována špičkovými odborníky. Pokud by zaměstnanci ale vznikla nějaká škoda, nebude ji vymáhat po vás jako zaměstnavateli. Provozovatelem služby je společnost LIN & Partners, která je dle zákona pojištěna pro případ, že by k takové prokázané vině došlo. Stejně tak je tomu ze zákona u advokátů ELA.

Jak si zaměstnavatel ověří, zda zaměstnanci podporu využívají? a tedy jestli má ELA pro nás smysl?

Každý zaměstnanec od nás obdrží vlastní diskrétní ELA kód, pod kterým budou on nebo členové rodiny podporu využívat. Tento kód nám pro každého zaměstnance náhodně generuje společnost Microsoft, která také spravuje veškerá data. Jakmile zaměstnanec kontaktuje ELA s novým případem, ten je pod kódem zadán do systému. Každý kvartál nám díky těmto kódům dokáže Microsoft vytvořit report o využití ELA ve vaší firmě, který obsahuje počet kódů (uživatelů), kteří službu v daném kvartálu využili a zároveň počet nově založených kauz v jednotlivých oblastech (právo, psychologie, mediace, zdravý životní styl, finance). Nezachází přitom do individuálních podrobností – služba ELA je poskytována anonymně.

Klient také dostává celkový roční report, stejně jako různá doporučení, informace, články a videa. Jejich prostřednictvím může průběžně připomínat ELA svým zaměstnancům – i podle toho, jaká nejčastější témata jejich kolegové řeší.

Co se stane s účtem zaměstnance, když u nás skončí?

Možnost čerpat podporu má zaměstnanec do té doby, dokud pracuje ve firmě. Poté jeho účet expiruje a individuální kód je zablokován. V rámci tzv. “dopéče” jsme schopni nabídnout zaměstnavatelům pokračování podpory ještě nějakou dobu po té, co se se zaměstnancem dohodnou na odchodu. Pro nás je to technicky stále stejný mód – podpora pokračuje, zaměstnavatel nám hradí péči o bývalého zaměstnance po určitou dobu dále, tento jen už není veden ve stavu zaměstnanců.

Když si zaměstnanci zvyknou na takový servis, nestane se, že nám službu po roce zdražíte, takže si ji nebudeme již moci dovolit a ocitneme se pod extrémním tlakem ze strany zaměstnanců?

Většina našich klientů má ve smlouvě zakotvenou automatickou obnovu, která jim přesně tento bod ošetřuje. Mohou tedy ELA vypovědět, anebo ji nechají běžet dál a mají stejné podmínky. Většina našich klientů jsou dlouhodobé kontrakty.

Co když se na Vás obrátí zaměstnanec a je to proti zájmům firmy?

Klientem je pro nás organizace/firma, tedy nikdy neradíme proti zaměstnavateli, to platí ve všech oblastech ELA. Většina klientů má navíc zcela vyjmuto pracovní právo.