Kontakty pro Českou republiku

Centrální telefonní linky

+420 735 172 010
+420 735 172 011
+420 735 172 012

Centrální e-mail

info@elassistant.com 

Právní konzultace - e-mail
pro konzultace z oblasti práva vždy používejte:

pravo@elassistant.com 

Kontakty pre Slovenskú republiku

Centrálna telefónna linka

+421 905 527 130

Centrálny e-mail

info@elassistant.sk 

Právní konzultace - e-mail
pro konzultace z oblasti práva vždy používejte:

pravo@elassistant.com 

Při komunikaci s našimi specialisty vždy uvádějte váš ELA zaměstnanecký kód.

ZTRÁTA, ČI ZAPOMENUTÍ ELA KÓDU

Kontaktujte v pracovní dny od 9.00 do 16.00 naší linku podpory.

Telefon: +420 605 828 601

Kontaktní e-mail: office@elassistant.com 

ELA
Employer Life Assistant

Rozsah vašich služeb zavisí na konfiguraci služeb zvolených vaším zaměstnavatelem.

Poskytovatelem konzultační služby v oblasti práva je
advokátní kancelář Mgr. Marie Mikulíkové, advokátky, zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou č. osv. 14605, se sídlem Brno, Jakubské náměstí 580/4, PSČ 602 00, IČO: 01172301.