Stres útočí

Stres útočí

Krátkodobý stres nevadí. V některých situacích člověka stimuluje tak, že podá lepší výkon. To ovšem neplatí o nadměrném a dlouhodobě působícím stresu, kterým jsou mezilidské konflikty.
Jak může člověk dobře v práci fungovat, pokud ho pronásleduje stín konfliktu? Kromě zjevných psychických potíží nastupují také ty fyzické. Na konflikt nejcitlivěji reaguje vegetativní nervová soustava.

Nejzjevnějším okamžitým příkladem reakce vegetativních nervů je, že člověk, který právě prožívá například stud nebo vztek, zčervená. Dlouhodobý stres zatěžuje nervy a celé tělo. Vyčerpání z dlouhodobého stresu se může projevit také bolestmi svalů nebo kloubů. Další významná reakce na dlouhodobý stres probíhá v imunitním systému. Aktivují se imunitní buňky a může se stát, že zaútočí na vlastní tkáně a vznikne autoimunní onemocnění.
Spousty bolestí a nemocí se zbavíme léky, cvičením, operací. Pokud se onemocnění vrací nebo se objevují různé nemoci, je potřeba začít léčit duši. ELA týmy pracují v moderních organizacích proto, že v dnešní době je nutné problémy zaměstnanců řešit až do úplného vyřešení. Rovnice je jednoduchá - spokojený zaměstnanec = stabilní a fungující organizace.