Přínosy ELA

Přínos ELA pro organizaci

CO ELA PŘINÁŠÍ VÁM A VAŠÍ ORGANIZACI ?
1. upevníme vaši pozici
2. zastavíme každodenní finanční ztráty způsobované zaměstnanci
3. přitáhneme vám kvalitní zaměstnance – employer branding - obdržíte certifikaci „Humane Employer“
4. zajistíme retenci vašich zaměstnanců
5. změníme radikálně fungování každého zaměstnance


6. ohlídáme vám nebezpečné trendy mezi zaměstnanci či situace ve vaší firmě - okamžitá informace v případě nebezpečných situací – např. potenciální fraud, stávka, hromadná nespokojenost zaměstnanců atd.
7. ošetříme vám část BOZP – legislativní povinnost zaměstnavatele – ochrana fyzického a duševního zdraví zaměstnance na pracovišti
8. sníží pracovní zatížení vašemu HR a mzdovému oddělení - Exekuční audit
9. vyřešíme vám váš nastávající problém – zákonná povinnost whistleblowing