Směrnice

Nová povinnost vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob

Nová povinnost vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
Implementace je Směrnicí stanovena do 17.12.2021 pro členské státy EU. Povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém a zajistit související procesy je dle současného návrhu zákona v ČR stanovena už od

1.4.2022.
Co je třeba zajistit?
- zřídit a nastavit vnitřní oznamovací systém pro oznamování možného protiprávního jednání uvnitř společnosti a zajistit tak související a navazující procesy,
- určit příslušnou osobu, která veškerá příchozí oznámení o možném protiprávním jednání uvnitř vašeho subjektu bude „přijímat“,
- vyhodnocovat jejich oprávněnost, posuzovat a v souladu s legislativou řešit,
- zajistit transparentnost celého procesu a archivaci těchto dokumentů.
Koho se povinnost týká?
- všech zaměstnavatelů s více jak 25 zaměstnanci
- obcí s počtem obyvatel nad 5000
- škol a školek, které mají statut veřejného zadavatele
- veřejných zaměstnavatelů (výjimkou jsou obce s počtem obyvatel do 5000)
- orgánů veřejné moci (městské části jako veřejní zadavatelé)
- specifických odvětví bez kritéria počtu zaměstnanců (letectví, doprava, finanční sektor apod.
V souvislosti s výše uvedeným vám nabízíme pomoc při komplexním nastavení vnitřního oznamovacího systému.