Jedinečnost řešení

ELA je jedinečná

Toto není inzerát. Ani PR claim. Toto je konstatování holých faktů...

Konečně začali na fakt, na který ELA upozorňuje od první vlny pandemie, reagovat všichni možní “poskytovatelé psychologické pomoci”.

Konečně i oni začali vnímat fakt, že psychické potíže dospělých a dětí vzrostly o stovky procent.

Konečně začali reagovat. Tyto různé “psycholinky” rostou jako houby po dešti. Ale to je lidem na houby...

❗❗❗ Je jasný rozdíl mezi těmito “poskytovateli psychologické asistence” a asistencí ELA.❗❗❗

Jediná ELA poskytuje bezlimitní asistenci.

Jediná ELA poskytuje asistenci nejen zaměstnancům - ale také jejich blízkým.

Jediná ELA poskytuje holistickou asistenci - ve všech oblastech osobního života - nejen psychologickou pomoc, která sama nevyřeší příčinu

Jediná ELA má týmy odborníků, kteří navzájem spolupracují až do úplného vyřešení problému.

Jediná ELA má historii a dlouhodobé skutečné výsledky.