ELA COVID-19 SPECIÁLNÍ LINKA

V souvislosti s nastalou covidovou situací, která se nás všech dotýká víc než v první vlně, si Vám dovolujeme nabídnout profesionální pomoc ze strany našich psychologů, kteří mají velké zkušenosti již z první vlny. Na jaře jsme jako první nestátní společnost založili speciální linku pro tyto případy.

Bohužel nejen klinické statistiky poukazují na rapidní nárůst úzkostí a depresí, ale i naše zkušenost v rámci ELA. Aktuální situace je pro nás všechny nestandardní a velmi stresující. V kombinaci s obdobím podzimu a předvánočního času, které jsou sami o sobě častým důvodem stresu, se tak toto období stává skutečně ohromnou zátěží pro lidskou psychiku. Linky důvěry a další služby, které se zabývají aktuální problematikou, jsou velmi často přetížené. Věříme, že Vám naše služby mohou efektivně pomoci zvládnout toto období. Nezapomínejme, že jsme tvořeni nejen tělem ale i psychikou, o kterou je třeba se starat. Nabízíme Vám a Vašim členům rodiny konzultace a psychologické poradenství, jak náročné období přečkat v psychické pohodě.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.